Debatt

«For knapper og glansbilder»

boligblokk: Boligprosjektet sett fra Kongeparken. Illustrasjon: AT Plan & Arkitektur  Foto: AT Plan og Arkitektur

meninger

Mot 17 stemmer godkjente kommunestyret i Tromsø reguleringsplanen for Vestregata 20-22, fremmet av JM Hansen Eiendom AS. Vedtaket er historisk. Det ble sagt ja til et bygg i med en utnyttingsgrad av tomta på ekstremt høye 678,4 prosent.

Tomta er 678 m² og bygget blir 4.600 m² pluss garasjeanlegg med 40 parkeringsplasser under bakken.

Så godt som 100 prosent av tomta blir bebygd. Hvem andre i Tromsø har blitt tilgodesett på denne måten? Bygget skal inneholde inntil 40 boenheter pluss kontor, forretning og kafé i første etasje. Normalt ville det vært krav til uteareal på bakkeplan på minimum 500 kvadratmeter for Vestregata 20-22, med det er tilnærma null.

Utearealet skal etableres i hovedsak på kommunal grunn.

Saksfremlegget fra byutvikling er uvanlig kritisk på mange sentrale punkter. Dette gjelder både i forhold til høyde, siktlinjer og forholdet til naboer, men de konkluderer likevel med å anbefale forslaget. Saklig sett kunne de like gjerne konkludert negativt.

Etter at utbygger for flere år siden rev bygningene som sto på eiendommen, og etablerte en av de simpleste parkeringsplassene i sentrum, bruker både utbygger og politiske støttespillere denne forslummingen av sentrum som utbygger selv har forårsaket, som en begrunnelse for å bygge den ni etasjers blokka på eiendommen.

Hva er kompensasjonen byen får tilbake for at utbyggeren skal bli tilgodesett i så stor grad? Jo, det skal etableres en gangvei i Håkon den Gamles gate, mellom Vestregata og Skolegata, i den sørlige delen av Kongeparken skal det settes opp noen klatrestativ, lekeutstyr og noen benker.

Det skal også etableres varmekabler i trappa midt i Kongeparken. Hvem som skal stå for drift og vedlikehold er ikke avklart.

Utbygger får bygge 15–20 flere leiligheter enn hans tomteareal normalt skulle tilsi. Om fortjenesten bare er 750.000 kroner per boenhet er det altså snakk om minst 10 millioner kroner i ekstra fortjeneste, sannsynligvis er det mer. Dersom det brukes hele fem millioner på utomhustiltakene på kommunens eiendommer, sitter utbygger altså igjen med fem millioner kroner i ekstrafortjeneste.

Det byen taper er en av de viktigste siktlinjene som er igjen mellom nedre og øvre del av sentrum, nemlig mellom domkirka/Prostneset og Kongsbakken videregående skole, og får en svært dominerende bygning tett innpå det største parkområde i sentrum. Naboene får ulemper med økt refleksstøy fra trafikken i Vestregata, redusert utsikt og økt skyggevirkning.

Bygninga, som vil rage minst to meter høyere enn Sentrum Terrasse, vil naturligvis også fremstå som svært dominerende i bygningsmiljøet på oversiden av Vestregata.

For boligtilførselen har de 15–20 ekstra boenhetene marginal betydning. Men de gir en pen ekstrafortjeneste til utbyggeren. Det byen får tilbake er knapper og glansbilder.

Maken til sommergave som kommunestyrets flertall ga til JM Hansen Eiendom AS har vel Tromsø aldri opplevd.