Debatt

«Bilistene skal ikke være statens melkeku»

Siden Frp gikk i regjering i 2013 har vi lagt om og senket avgiftene på nye biler.

Frps Hans Andreas Limi. Foto: Berit Roald / NTB scanpix 

meninger

De aller største lettelsene har gått til nye og moderne biler med lavt forbruk. Med dette sørger vi for at langt flere nordmenn får råd til ny bil, og bilparken vår blir mer moderne, tryggere og har lavere utslipp. Det nye avgiftssystemet har heller ikke avgifter på hestekrefter, motorsterke biler som slipper ut lite blir ikke lenger straffet.

Norge er et langstrakt land og mange av oss er helt avhengige av bil. Både for å komme seg til jobb og for å levere og hente i barnehagen, gjøre større innkjøp eller få alle med på tur.

Da vi sammen med Høyre overtok regjeringskontorene i 2013, var gjennomsnittlig engangsavgift på om lag 105.000 kroner. Nå er den på omtrent 80.000 kroner. Dette har mye å si for vanlige folk.

Vår politikk virker. Norge har allerede nå lavere utslipp fra våre nye biler enn hva som er EUs mål i 2020. Dette har vi fått til blant annet ved å senke avgiftene på nye biler.

Arbeiderpartiet vil derimot bruke norske bilister som melkeku for statskassen. De er motstandere av reduksjonen på engangsavgift og i sin nasjonale transportplan legger de opp til å øke bompengebetalingene med seks milliarder kroner.

Arbeiderpartiet går til valg på å øke skatter og avgifter med 15 milliarder kroner. Sluttresultatet kan bli enda verre hvis de må søke støtte fra Rødt, SV eller MDG. Sistnevnte ønsker jo som kjent å øke drivstoffavgiftene med fem kroner literen. Det er ikke Norges rikeste som straffer hardest ved slike avgiftsøkninger.

Vi har gjort mye for norske bilister. Vi har senket avgifter og bygd rekordmye vei, men det er fortsatt mye som gjenstår. Frp skal være garantisten for at norske bilister ikke er statens melkeku også etter valget.