Debatt

Senterpartiet svikter folks trygghet

Senterpartiet og Marit Arnstad forsøker i avisinnlegg etter avisinnlegg å latterliggjøre behovet for endringer i norsk politi.

  Foto: Jon Terje Eiterå

meninger

Dette gjør hun til tross for at Gjørv-rapporten og andre rapporter har avdekket at organiseringen av politiet rammer innbyggerne på en negativ måte.

Senterpartiet sverger til gårsdagens organisering. At mange lensmannskontorer har åpent kun fire timer i uka, er helt ok for Senterpartiet. At mange lensmannskontorer heller ikke makter å stille patruljer og drive god etterforskning er også greit for Senterpartiet. Senterpartiet svikter folks trygghet på populismens alter.

Forskjellene og kvaliteten i Politi-Norge har vært for store. Det har særlig rammet distriktene. Politireformen frigjør politikraft til operativ tjeneste, og etterforskningsmiljøene settes i stand til å løse de store og vanskelige sakene i hele landet.

Det er blitt 1.800 flere årsverk i politiet over hele landet. Tre nye topp moderne politihelikoptre er satt i bestilling. Dagens politihelikoptre er ombygget for å kunne skyte fra. Politiets innsatspersonell har økt treningsmengden. 1.000 politifolk er nå i stand til å håndtere skarpe situasjoner, en fordobling på fire år. Samtlige politidistrikter fått pansrede kjøretøyer.

Beredskapstroppen er satt på fem minutters beredskap og forsterket. Politiet har fått moderne teknisk utstyr i kjøretøyene som oppklarer og ferdigstiller saker på stedet.

For Høyre vil trygghet for innbyggere alltid være statens viktigste oppgave. Et trygt Norge forutsetter politiske partier som har kraft til å gjennomføre nødvendige endringer, og ikke bedriver med fornekting av fakta og folkebedrag.