«Vi må forvalte kystlinjen, fjordene og de marine ressursene våre på riktig måte»

Marin forsøpling er et alvorlig globalt miljøproblem som i særlig grad påvirker Norge som kystnasjon.

Morten Skandfer Vi må forvalte kystlinjen, fjordene og de marine ressursene våre på riktig måte Foto: Trond Tomassen 

meninger

Plastforsøpling har store, negative konsekvenser for næringer innen fiskeri- og havbruk. Også turistnæringer vil berøres av plastforurensede havområder. Derfor vil Venstre tredoble innsatsen for opprydning av plastsøppel på strender, i fjorder og langs kysten, og doble Norges bidrag til det internasjonale arbeidet mot plastforsøpling.

Venstre vil:

• Doble panten på tomgods og utvide panteordningen til plastflasker det i dag ikke er pant på.

• Innføre pant på alle typer plastemballasje av en viss størrelse, som for eksempel plantebrett/plantepotter i plast, plastemballasje knyttet til rengjøringsmidler, spylervæske, maling med mer.

• Etablere et felles nordisk og aller helst europeisk pantesystem, der panten utbetales i det landet der boksen eller flasken blir pantet, uavhengig av hvor den er kjøpt.

• Innføre en returordning for kasserte fritidsbåter.

• Gjøre prøveprosjektet Fishing for Litter til en permanent ordning og utvide den til flere skip og havner. Det må sikres et system der fiskere og andre kan levere marint avfall vederlagsfritt i havn.

• Bygge ut en profesjonell transport- og håndteringstjeneste for marint avfall langs hele kysten med utgangspunkt i eksisterende ressurser og tilpasset lokale forhold.

• Videreføre og styrke tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling gjennom å bevilge 180 millioner kroner i statsbudsjettet for 2018. En styrking av ordningen bør inkludere muligheter for kommunale tilskuddsordninger for tiltak mot forsøpling og forebyggende arbeid. I tillegg må tilskuddsordningen sikre oppryddingstiltak i mindre økonomisk størrelsesorden enn 250.000 kroner.

• Styrke bistandsprogrammet som ble lansert i stortingsmeldingen Hav i utviklings- og utenrikspolitikken. Venstre vil doble bevilgningene til programmet i neste års statsbudsjett, fra 100 millioner kroner til 200 milloner kroner, så man kan sikre og lukke søppelfyllinger ved verdenshavene.

• Innføre et strengere regelverk og høyere bøter mot marin forsøpling.

Havet har vært livsgrunnlaget vårt i hundrevis av år og har gitt Norge et fantastisk grunnlag for fiskeri og sjømatproduksjon. Vi må forvalte kystlinjen, fjordene og de marine ressursene våre på riktig måte. Med Venstres forslag til å reduserere forsøplingen av havet vil vi kunne sikre disse ressursene for all framtid.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

meninger