VALG 2017

«Vi trenger bedriftene og arbeidsfolkas kreativitet»

Tromsø vokser. Våre ambisjoner for byen må vokse med den.
meninger

Jeg flyttet fra Lavangen til Tromsø for å studere da jeg var 18 år. Her traff jeg min mann. I Tromsø fikk vi barn. Vi elsker denne byen. Her vil vi bli gamle.

I dag er vi 75.000 tromsøværinger. Men allerede i 2030 vil byen ha vokst med 20 prosent. Det gir oss flere hoder og hender som vil skape mer, men det gir oss også større oppgaver.

Fremover mener jeg det særlig viktig å prioritere tre områder for Tromsø: En strategi for å skape flere arbeidsplasser, en plan for velferd og et ordentlig løft for infrastruktur.

La oss ta det første først: Politikere skaper selvsagt ikke arbeidsplasser, men vi sikrer rammevilkårene bedriftene kan satse i – for oss er det særlig viktig innen hav og fiskeri der vi har våre fortrinn. De siste årene har det nesten ikke blitt skapt jobber i privat sektor i Norge. Det er ikke bærekraftig på sikt.

Arbeiderpartiet vil drive en mer aktiv næringspolitikk. For eksempel kan staten stille opp for å gjøre det litt mindre risikofylt for dem som vil starte med nye ideer i nord. Derfor forslår vi nye, statlige lånegarantier for bedrifter som vil starte opp nye fabrikker eller lage ny teknologi. Vi vil ha anlegg for testing og pilotering av nye teknologiske løsninger, slik at bedrifter som våger å tenke nytt, ikke skal sitte med all risikoen alene. Vi trenger flere nye bedrifter, og vil gjøre skattesystemet bedre for gründerbedrifter, slik at de lettere kan rekruttere høykompetente folk allerede i oppstartsfasen.

Vi trenger bedriftene og arbeidsfolkas kreativitet. De trenger vår felles innsats. Arbeiderpartiet skiller seg fra høyresida nettopp på at vi mener at staten skal ta en mer aktiv rolle, og inngå flere partnerskap med næringslivet for å skape arbeidsplassene vi trenger.

Det andre er at vi vil sikre velferden. Nok barnehageplasser, en makspris det går an å betale, en skolefritidsordning med høyere kvalitet og lavere pris – alt dette har mye å si for hverdagen til mange tromsøfamilier. Arbeiderpartiet vil gjennomføre et kraftig løft for den hjemmebaserte omsorgen slik at flere kan bo hjemme og være sjef i eget liv. Det handler blant annet om enklere omsorgsleiligheter og god bruk av velferdsteknologi, men også aktiv seniorpolitikk. Du skal kunne leve et godt og aktivt liv når du blir gammel.

For å ha råd til dette, kan vi ikke fortsette med skattekuttspolitikken til Høyre og Fremskrittspartiet. Hvis de gjennomfører ytterligere 25 til 50 milliarder kroner i skattekutt, blir det mindre til barnehager, skoler og eldre. En by i vekst som vår trenger mer velferd, ikke mindre.

For det tredje må vi satse mer på infrastruktur. Det har betydning for både folk og næringsliv. Vi trenger bedre veier, men også fakta og tall på bordet for å ta neste skritt for jernbane. Og ikke minst er det helt avgjørende i vår digitale tid å ha høykapasitets nettilgang, som bredbånd, uansett om man bor i byen eller på bygda. I fjor koblet Oldervik seg på bredbåndsnettet. Digitaliseringen er ennå ikke ferdig i distriktene. Arbeiderpartiet mener at det er en statlig oppgave å sørge for dette, og ikke noe man bare kan overlate til det private markedet og håpe de løser det.

Dette er tre viktige satsingsområder. Like viktig for meg er det hvordan vi gjør dette. Jeg vil jobbe for løsninger på tvers av partier som står seg over lengre tid.

Med litt selvinnsikt: Jeg blir nok aldri Troms’ trompet, eller en ropert for alt som går galt. Min innsats for Tromsø og fylket vil handle om å få folk til å trekke sammen og søke resultater. Derfor tok jeg som fylkesrådsleder initiativ til å jobbe for felles uttalelser for Forsvaret, pliktordningen for trålerne og et PCI-senter for Nord-Norge. Fordi vi får til mer sammen enn hver for oss.

Fellesskapene har alltid stått sterkt i nord. Vi vet noe om betydningen av å stå sammen. Det var slik vi bygde landet etter krigen. Sånn må vi også bygge nord som vekstmotor for Norge.

I og for min by vil jeg ha mer politisk samarbeid – slik som Tromsøpakken. I min by vil jeg ha meningsbrytning framfor gjørmebryting. En politikk som ser by og bygd. Et sterkere bånd til våre naboer i sør, nord og øst, men som også er åpne for slike som mine danske venner. Tilflyttet til byen, men snakker dansk med tromsødialekt og har lært å gå på ski i Tromsømarka. To nye, som i lag med oss andre byfolk og bona, er stolte tromsøværinger. Alt for at Tromsø og omland skal pulsere, produsere og levere.

Jeg vil kjempe hver dag for at det er fellesskapet som styrer politikken. For velferd, ikke skattekutt. Det trengs mer enn noen gang, med ei regjering som vil gjøre mange av Norges rikeste til nullskattytere, mens lærere, sykepleiere og andre vanlige lønnsmottakere betaler regninga.

Alle skal bidra fordi alle skal med.