Debatt

«Noen tanker rundt stortingsvalget»

Det nærmer seg stortingsvalg og tankene går til hvilke personer som skal velges inn på Stortinget for å bestemme over min og din fremtid.
meninger

Når vi vanlige mennesker ser hva stortingsrepresentantene har vedtatt i mange saker, gir det en urovekkende følelse. De som velges inn er oppsatt etter partienes interne kandidatlister i nummerert rekkefølge.

Slik jeg ser det, sender hvert parti sine kandidater på politikerkurs der de får montert opp partienes vedtatte skylapper, slik at synsfeltet blir begrenset. Og de fleste av kandidatene har heller ikke vært ute i arbeidslivet. Men noen har en utdannelse de kan vise til på sin CV. Om den er relevant når vedkommende skal bestemme over våre liv, har velgerne nå muligheter selv til å vurdere.

Og det er med dette som bakteppe jeg etterlyser visdom fra stortingsrepresentantene! Min uærbødige påstand er at uten visdom klarer vi ikke å styre dette landet på en fremtidsrettet måte.

Når vi ser på avgjørelser som er tatt i Stortinget i flere saker blir man forundret. Det vitner ikke akkurat om at visdom er i førersete. Som eksempel kan vi se på noen aktuelle saker:

Nedleggelse av Olavsvern i Tromsø som var den nordligste flåtebasen for ubåter. Nå må båtene slepes til Bergen for service. Her var det arbeiderpartiet som førte saken til sitt endelikt.

Og da spør jeg: Er det visdom å legge innfarten til den norske kysten åpen?

Flytte flybasen fra Bodø til Ørlandet og etablere F35-flyene der. Så langt ser ut i til å bli en økonomisk katastrofe. Utgiftene er kommet opp i et svimlende antall milliarder. Og da er ikke milliardene som statsministeren måtte betale til Bodø by i avlat tatt med.

Likeså utgiftene til utbyggingen og tilpasning av Evenes flyhavn (som er erklært uegnet av NATO). Er dette visdom å legge alle våre forsvarsegg i en kurv?

Nedleggelse av helikopterbasen på Bardufoss ved å flytte helikoptrene til Rygge. Må vi reetablere kløvkompaniet for å frakte sårede soldater, mat og ammunisjon for hæren? Men visdom fra forsvarsministeren kan vi vel ikke kalle det?

Nedleggelse og erstatning av Orion-fly på Andøya med droner kan påkalle et krav om en helhetlig gjennomgang av orienteringsevnen til forsvaret ledelse. Det menneskelige øyet er da påkrevet for å få en god innsikt i de militære omgivelsene? Begrepet «Fagmilitært råd» er vel ikke en visdom til etterfølgelse?

Nedleggelse av Loran-C stasjonene – i stedet for å oppgradere dem til eLoran, slik at vi har et jordbasert navigasjonssystem når satellittene feiler, er meg en gåte da både Storbritannia og USA oppgraderer til eLoran! Ved en internasjonal krise er GPS trolig den første tjenesten som blir slått av! NB! Husk det er ikke bare navigasjon, men også en tidsreferanse som vil bli ivaretatt ved eLoran. Når satellittene faller ut stopper hele vårt tidsrelaterte samfunn opp! Ja til og med DAB sendingene vil bli berørt!

Tvangsinnføring av DAB. Vi er da det eneste land som gjør dette uten å beholde FM som informasjons- og beredskapskanal til befolkningen. Det kan ikke være visdom som var utgangspunktet for innføringen? Men at NRK bruker mange hundre millioner kroner av våre lisenspenger på DAB-eksperimentet er vel OK? Motto er vel at «Med tvang skal DAB bygges»?

Og så det fatale å eksportere vår natur ut av landet på kabel. Denne vannkraften kunne for eksempel bli brukt til elektrifisering av jernbanen over hele landet fra Kirkenes til Stavanger! Vår prosessindustri trenger vannkraften til å sikre at vi blir verdensledende innenfor klima og miljø!

Jeg kan fortsette med flere saker, men punktene ovenfor nevnt skulle illustrere tilstanden for Stortinget, selv om detaljnivået ikke er ivaretatt i sakene!

Som avslutning ønsker jeg befolkningen et godt valg 2017, hvor dere enn er!