Fra sidelinja

«Ikke hør på hva de sier, men hva de gjør»

meninger

Foran kommunevalget i 2015 lovet Røymo på tro og ære at hun ikke skulle øke eiendomsskatten. Straks hun var innenfor dørene på rådhuset økte hun skatten med over 75 prosent.

Om to til tre år vil innbyggere og næringsliv i Tromsø trolig risikere å måtte betale 800 millioner kroner per år i eiendomsskatt og bompenger, dersom skatteøkningene fortsetter slik de har vært gjennomført i de første to siste år. Det er en økning på over 400 prosent. Fra 160 millioner, til om lag 800 millioner per år i nye og økte skatter og avgifter i kommunen.

Det med eiendomsskatt er faktisk et langt lerret å bleke. Langt tilbake i 1956 ble det behandlet saker om fritak for eiendomsskatt i Formannskapet i Tromsø. Det kunne en av byens virkelige Grand Old men; Kjell Arnesen fortelle meg. Drev du sosial boligbygging fikk du fritak fra eiendomsskatt på den tiden. Det hadde vært noe å tenke på for dagens røde regime.

Det lure ved retaksering av eiendommene, er at eiendomsskatten kan økes kraftig, uten å øke skattesatsen. Den sterke økningen av eiendomsverdiene i Tromsø gjøre det mulig å doble skattegrunnlaget og dermed doble eiendomsskatten for innbyggere og næringsliv. Det virker som de styrende partier prøver å lure innbyggerne, nok en gang.

Historien i Tromsø kommune viser at når sosialdemokratene, sosialister eller kommunistene styrer, så retakseres eiendommene og eiendomsskatten økes kraftig. Det skjedde i 2005 og 2008. Totale inntekter fra eiendomsskatt økte med 400 prosent fra 47 millioner i 2001 til 210 millioner i 2016. Kun i perioden 2012–2015 ble eiendomsskatten redusert, fra 135 til 131 millioner kroner.

For å øke eiendomsskatten mer enn 8–10 prosent per år, må det gjennomføres en retaksering av all eiendomsmasse i Tromsø. Det koster over 20 millioner kroner. Så hvorfor vil Ap, SV og Rødt retaksere?

Når muligheten for å øke eiendomsskatten er der, blir skatten økt. Det viser empirien og den politiske historien i kommunen. Når Ap, SV og Rødt får styre brukes det lettvinte løsninger. Regningene skyves over på innbyggerne og næringsliv, for de evner ikke å kutte kostnader, selv om det forsøkes skapt et inntrykk av at viljen er til stede.

I tillegg til økningen i eiendomsskatt planlegges det fra 2019 i fult alvor en økning i den lokale «veiavgifta» fra om lag 30 millioner til over 400 millioner kroner per år. Fra 2019 og utover skal innbyggerne og næringsliv måtte betale over 400 millioner per år. Det er veldig mye avgifter, i tillegg til økninga i eiendomsskattene.

Det blir veldig dyrt å leve og bo i vårt langstrakte kommune. Spesielt for dem i distriktene, som ikke kan sykle, busse eller gå til arbeid.

Den voldsomme økningen i totalt skattetrykk kan hemme veksten og utviklingen av hele Tromsø kommunen. Det bør bekymre flere enn meg. Når boligprisene øker sterkt, økes også eiendomsskatten. Samtidig skal avgiftstrykket (les: bompenger) mangedobles for en vanlig familie i Tromsø.

Det kan bety at snart har ikke en nyutdannet sykepleier eller lærer råd til å bo i denne kommunen. Da er det viktig å huske på at kommunen mangler kvalifisert arbeidskraft innenfor disse sektorene.

Det ropes mye og høyt om svært dårlig kommuneøkonomi basert på Økonomirapport I og II, men regnskapstallene for kommunen gir et noe annet bilde. Kommunen har hatt et regnskapsmessig overskudd eller nullresultat i over 10 år. Ingen røde tall på bunnlinja. Er det virkelig så ille som det er predikert det siste årene?

Selv om det har vært brukt mer enn budsjettert har også inntektene økt kraftig.

Aldri har kommunene hatt en slik økning i overføringene fra staten, økning i skatteinntekter og generelle gode rammebetingelsene. På tross av dette forsøkte sentrale politikere å føre innbyggeren bak lyset ved å fremstille regnskapsresultatet for 2015 som svært negativt.

Olsen, Røymo og Kielland ønsker å retaksere alle eiendommer i Tromsø. Kan eiendomsskatten økes, så blir den økt. Det viser historien. Den eneste grunnen til å retaksere, er ønsket om å øke eiendomsskatten. De sier at de bare vil gjøre eiendomsskatten mer rettferdig. Hva de nå enn sier er en ting, hva de gjør er noe helt annet, spesielt når det skrider mot valg.

Man kan spørre seg hvor rettferdig det er, å firedoble de lokale skattene for innbyggerne og næringslivet i Tromsø, slik at de kan måtte risikere betale opp mot 800 millioner kroner i eiendomsskatt og bompenger hvert eneste år fra 2019.