Valg 2017

«Vi tar yrkesfagene på alvor»

Vi er heldige i Norge, for vi har verdens beste fagarbeidere. Det er noe vi skal være stolte av.

NÆRSKOLE: Aps ungdomskandidat Eirin Kristin Kjær mener karakterbasert opptak på videregående skole er en uting.  

Vi er heldige i Norge som har verdens beste fagarbeidere. Men elevene våre på yrkesfag fortjener ei regjering som prioriterer dem.

Eirin Kristin Kjær
meninger

Mange av de viktigste oppgavene i Norge de neste tiårene krever flere og dyktige fagarbeidere. Byer som vokser krever fagarbeidere i bransjer som bygger landet.

Flere eldre krever flere helsefagarbeidere. Samtidig sliter mange av disse linjene med høyt frafall, fallende status og uanstendige vilkår i arbeidslivet. Dessverre er det slik i dag at rekordmange kvalifiserte elever på yrkesfag får nei til læreplass.

Dette er ikke noe vi bør være stolt av, heller noe vi rett og slett bør skamme oss over. Nesten 9.000 står uten læreplass i år, og under Høyre- og Frp-regjeringen er det blitt satt nye årlige rekorder i antall som ikke får læreplass.

Det er på tide at vi får ei regjering som satser på yrkesfagene, som ser hvor viktig det er at flere får læreplass og som prioriterer det over skattekutt til Norges aller rikeste.

Vi i Arbeiderpartiet mener yrkesfagelever fortjener det aller beste. Derfor har vi blant annet i Stortinget foreslått å bruke 325 millioner kroner mer på yrkesfagene, det er 300 millioner mer enn Høyre- og Frp-regjeringen prioriterer.

Hvis vi får en Arbeiderparti-ledet regjering etter valget, vil vi sikre at alle kvalifiserte søkere skal få tilbudet om læreplass gjennom forpliktende avtaler med arbeidslivet. Vi vil stille sterkere krav til at kommuner og helseforetak tilbyr praksis- og læreplasser.

Vi vil også øke lærlingtilskuddet tilsvarende det en skoleplass koster. I tillegg vil vi innføre et praksistilskudd.

Dette er et tilskudd og en ordning som skal sikre at flere elever får lære gjennom praksis fra første skoleår i videregående opplæring.

Mange steder rundt omkring i vårt land henger utstyret på yrkesfagene 30 år bak det utstyret man bruker i bedriftene.

Hvordan skal vi kunne forvente at elevene våre skal ha den mest oppdaterte kompetansen når vi ikke legger til rette for at de skal få benytte moderne utstyr?

Vi i Arbeiderpartiet vil oppdatere utstyret slik at opplæringen på yrkesfagene blir mer relevant for det arbeidslivet elevene vil møte, og bruke én milliard på yrkesfagene.

Vi er heldige i Norge som har verdens beste fagarbeidere. Men elevene våre på yrkesfag fortjener ei regjering som prioriterer dem.

Så hvis du vil ha ei regjering som virkelig prioriterer yrkesfag, så må du stemme på det partiet som mener yrkesfagelevene kun fortjener det beste – det partiet er Arbeiderpartiet.