Debatt

«Så har Tromsø kommune talt. Fylkeskommunen bør bruke pengene i Tromsø kommune i stedet for å bygge nye, faste forbindelser»

Ikke overraskende. Jeg registrerer at historien gjentar seg.
meninger

Da Kvalsundforbindelsen var under planlegging, var det meninga overskuddsmidlene fra Sandnessundforbindelsen skulle benyttes som en del av finansieringa.

Det dreide seg om åtte millioner kroner. Tromsø kommune mente i et saksframlegg at det var mer legitimt å bruke pengene til gang- og sykkelveier i byen enn til en tunnel i distriktet. Slik gikk det ikke.

Ingen tviler vel i dag på at bruken var rett. Erlend Rian var skvær. Den ordføreren viste solidaritet med nabokommunen.

Det vesentlige finansieringsgrunnlaget for Langsundforbindelsen (og Ullsfjordforbindelsen) vil ligge i ferjeavløsningsmidler. Kommuneproposisjonen for 2018 beskriver hvordan de kan brukes.

I 2017 betalte staten 21 millioner i driftsstøtte per ferjesamband.

I stedet for å bruke pengene til fergedrift kan fylkeskommunen bruke disse pengene til delfinansiering av ei bru eller en tunnel med tilhørende veiforbindelser til erstatning for ferja.

• Pengene kan brukes til avdrag. Ikke til å dekke renteutgifter.

• Det årlige beløp prisjusteres med 2,5 prosent per år inntil fastforbindelsen er nedbetalt.

• Når kostnadsramma er godkjent av staten, kan pengene brukes til avdrag i inntil førti år.

Det er bedre samfunnsøkonomi å bruke pengene alternativt i en begrenset periode enn å gi tilskudd til fergedrift i ei uoverskuelig framtid.

Hva koster fergedrift samfunnet i en 40-årsperiode?

I 2015 spurte Troms Fylkeskommune Kommunaldepartementet hva Langsundforbindelsen ville utløse i årlige fergeavløsningsmidler. Svaret var: Vel 19 millioner kroner.

Næringsforeninga på Reinøya fikk BDO ( et velrenomert revisjons – og rådgivingsfirma) til å regne litt på dette.

De spurte seg: Hvis vi framskriver 19 millioner kroner i 40 år med 2,5 proent prisstigning, hva blir kostnadene med å drive fergeforbindelse over Langsund?

Svaret var: 1,4 milliarder kroner. Med andre ord: Fergedrift i Norge er ikke direkte gratis.

Vi vet ikke per i dag hva Langsundforbindelsen vil utløse i fergeavløsningsmidler. Men all den stund innkorting av fergesamband også skal inngå i beregningsgrunnlaget fra 2018, vil det neppe avvike vesentlig fra det fylkeskommunen fikk som svar i 2015.

Departementet har gitt grønt lys for å bygge tunnelen med 8 prosent stigning. Det begrenser kostnadene.

Det er ikke slik at man i stedet for å bygge en tunnel til 700 millioner kroner kan bruke pengene til andre veiformål.

Staten vil dekke avdragene på de langsiktige låneopptak. Bompengene tar en betydelig del av renteutgiftene. Bare et nøkternt budsjettoppsett vil vise hva fylkeskommunens andel av kostnadene blir.

Blir pengene ikke brukt til fast forbindelse, går de i hovedsak til ferjedrift.

Gamle veisjef Solberg sa ofte at man skal ta så man er sikker når man setter opp et byggebudsjett. Det tror jeg fylkeskommunen vil gjøre.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

meninger