Debatt

«Bilfritt Tromsø sentrum er det beste for alle aktører og folket»

Slapp av! Det her er verken en trussel for næringslivet eller bilister. Et bilfritt sentrum gir rom for flere grøntarealer, mindre støy, mindre forurensning og attraktivitet for alle.

UTEN EN PRIVATBIL: Amund Hagen Kristiansen i prosjektet «Grønn Mobilitet» mener det er store fordeler for næringsliv og befolkningn dersom privatbilene holdes utenfor sentrum.  

meninger

La meg først definere «Tromsø sentrum» til området mellom sørutgangen av tunnelen (Framsenteret), til utgangen i Vestregata (gamle politihuset). Det er 1km uten privatbiler. Fra p-plassen i tunnelen til f.eks. Nerstranda er det cirka 750 meter å gå.

Til sammenligning er det fra p-plassen et sted på Jekta og en runde inne på Jekta-senteret en samlet avstand på cirka 700 meter. Ifølge flere engelske og amerikanske studier er half a mile, altså cirka 800 meter, en avstand de fleste er villig til å gå før de vil velge andre alternativer.

LES OGSÅ: «Bilkjøring for moro skyld?»

Vi har altså et velfungerende tunnelsystem i dag med gode p-muligheter nær sentrum, som i tillegg ligger innenfor de avstandene folk er villig til å gå. Hvilke andre byer har det?

I dag savner folk grønne områder i sentrum, de ønsker et trygt sentrum med sykkelparkeringer og et utvidet kollektivtilbud. Se for dere Grønnegata som en kollektiv-åre.

Der kan p-plasser langs veien enkelt bli lommer for bussene og skape flyt slik at også taxiene kan benytte veien. Strandgata ligger nære sjøen og er en herlig gate for myke trafikanter.

Å gå her uten trafikk vil være en drøm av sjønær attraktivitet. Vestregate kan også ha en fil til syklister og resten til gående. Med tryggere gater fritt for støy og forurensning, kan vi enkelt bruke frigjorte parkeringsarealer til grønne parker, lekeparker og attraktive uteområder.

Vi må også ha en løsning for godstransport. De som leverer varer i dag og frakter folk med busser har store utfordringer med plassmangel. Et sentrum med hoteller, butikker og helsetjenester trenger gode innfartsårer for dem som leverer varene og frakter folk.

LES OGSÅ: Vil bygge ny, bilfri bydel (for abonnenter)

I dag glemmes ofte godstransport i planleggingssammenheng. Dette kan løses på flere måter. Med et sentrum uten privatbiler kan man enklere etablere losselommer og raske løsninger for å kjøre varer inn og ut.

Ofte leveres også varer tidlig på dagen, så man kan kommunisere tydelig når det er trafikk av godstransport og enkelt regulere en innfartskanal for dette til bestemte tider av døgnet.

Med løsninger for kollektiv, syklende, gående og godstransport har vi et attraktivt sentrum med ren luft og flotte uteområder. Der kan nye virksomheter oppstå! I et bilfritt sentrum kan turister og befolkningen bruke mer tid og penger.