«Vi er veldig for at UiT skal ha sin egen studentavis, men vi mener at denne burde kunne driftes på frivillig basis, uten noen form for lønn»

Den pågående debatten om semesteravgiftsfordelingen kan virke rotete, hvor argumenter blir kastet veggimellom.

Universitetet i Tromsø 

meninger

Studentsamfunnet Driv er mest opptatt av at semesteravgiftspengene skal gagne flest mulig studenter, fremfor enkeltpersoner. Det er tross alt studentene som har betalt inn disse pengene, og da er det bare rett og rimelig at det er de som i hovedsak skal få dra nytte av dem.

Grunnen til at det går mye midler til organisasjoner som TSI og Driv er aktivitetstilbudet og medlemsmassen, samt at det tilbys aktiviteter og arrangementer for de fleste.

Ikke bare holder Driv konserter med et bredt utvalg av artister og sjangere; vi holder også konferanser og foredrag, samt at vi huser flere festivaler og andre organisasjoners aktiviteter.

Dette er arbeidsoppgaver som ikke kunne blitt utført uten frivillig arbeid. Her bidrar studentene til å skape en arena for alle, uten å tjene penger på det.

Studentsamfunnet Driv ønsker at semesteravgiftsfordelingen skal komme alle studenter til gode og gjenspeile aktivitetsnivået til organisasjonene som mottar midlene.

Vi er veldig for at UiT skal ha sin egen studentavis, men vi mener at denne burde kunne driftes på frivillig basis, uten noen form for lønn. Det er selvfølgelig ulike organisasjonsstrukturer, men det krever nok like mye arbeid å drifte et studentsamfunn eller en stor idrettsorganisasjon (som TSI) som for å drifte en studentavis.

Man kan fint drifte store organisasjoner og opprettholde både kunnskap, kontinuitet og engasjement blant sine frivillige uten å lønne de; det handler bare om å vite hvordan og å ha gode rutiner på hvordan man erstatter utgående kunnskap.

Studentavisen Under Dusken i Trondheim er et konkret eksempel på at det er fullt mulig å drifte en studentavis på frivillig basis.

Vi ønsker at studentparlamentet skal kunne se hvordan de prioriterer og være konsekvente i hva de ønsker å prioritere. Vi er et samfunn og en organisasjon i fremdeles vekst.

Vårt aktivitetsnivå og besøkstall øker, men allikevel velger de å trekke oss med over 100.000 kroner fra tildelingen for budsjettåret 2017. Det virker mot sin hensikt, da tildelingen burde ta i betraktning om aktivitet og tilbud har blitt bedre eller dårligere det foregående året.

Selvfølgelig er dette en vanskelig prosess som skal vurderes nøye, men det som har skjedd i år er dessverre ganske negativt. Det er selvsagt ingen som er fornøyd med å få mindre midler tildelt enn fjoråret, men dette handler om at man skal sette Ola og Kari Student fremfor enkeltpersoner.

Denne fordelingsdebatten har blitt dratt ut av det sporet som TSI startet. Det er viktig at man uttrykker misnøye når man føler ting er grunnleggende feil, som for eksempel om man som enkeltperson skal tjene på å drive en studentorganisasjon.

Det krever mye tid for å jobbe med studentorganisasjoner, og dersom man har de rette folkene så er ikke dette noe problem. Akkurat på dette punktet føler jeg at de som arbeider for at Driv skal kunne være det det er skal ha all honnør for.

Vi har frivillige som jobber og gjør en massiv innsats for at vår organisasjon skal gå rundt, og kunne fortsette å tilby alle de ulike arrangementene vi har i dag.

Vi føler at det hele handler om å kunne tilby det beste, og da er du avhengig av dem som ønsker å gi og de som ønsker å ta eierskap til det de driver med, enten det er å stå i en bar eller å være journalist for studentavisa.