Debatt

«Forsvarets hemmelige underavtale – eureka!»

Har lenge lurt på hvorfor flere militære installasjoner som eksempelvis helikoptrene på Bardufoss, Orion-flyene på Andøya og jagerflybasen i Bodø blir nedlagt i Nord-Norge? Det ser ut til at det er et mønster i disse merkverdige forsvarspolitiske avgjørelsene?
meninger

Det forunderlige er at med partiet Høyre i regjering skulle man tro at noe slikt ikke kunne skje. Så hvorfor gjør Høyre dette? Selv om de skjuler seg under paraplyen «Fagmilitært Råd»? Man skulle tro at slikt var et forsøk på politisk selvmord i nord for Høyre i det lange løp?

Spesielt dersom vi fokuserer på flyttingen av helikoptrene fra Bardufoss til Rygge, blir man både opprørt og mistenksom. Og hadde de nå enda blitt flyttet til Flesland eller Sola med tanke på forsvar av oljeinstallasjonene i Nordsjøen!

Med base på Rygge finner du det meste av “fiender” i Sverige og Danmark. Den siste krig vi hadde med Sverige var da på Karl den 12-tes tid. Er hærledelsen redd for et angrep i områdene sør for Rygge fra Sverige med reinkarnasjonen av Karl den 12. i lederposisjon, eller?

Så hva gjør man for å finne løsningen på mysteriet? Jo, man ringer stor naboen og spør! Jeg gjør så og blir himmelfallen over svaret: «Hva, viste du ikke dette!

Du som bor i et demokrati, og til og med i et åpent demokrati! Wow! Ser man det! Naboen sier videre at saken skyldes delelinjeavtalen mellom Russland og Norge som ble undertegnet for noen år siden, der Norge forpliktet seg til å redusere de militære styrker i Nord-Norge. Dette er en hemmelig underavtale.

Derfor er både Arbeiderpartiet og Høyre så enige om basepolitikken som Knoll og Tott.

«Eureka»-konklusjonen er at de fleste ting i verden har en logisk forklaring, eller?

Naboen sa at dette var helt sikkert fordi han hadde hørt det av en Grytværing!