Kommentaren

«Pustepause for helikoptre på Bardufoss»

Helikoptrene skal fortsatt fly med base på Bardufoss. Hvor mange helikoptre det er snakk om, er uklart. Men Bardufoss har fått en pustepause.

  Foto: Aleksander Nordahl / SCANPIX

meninger

Tirsdag ettermiddag la regjeringspartiene og Ap fram et forsvarsforlik som sikrer fortsatt drift at helikoptrene på Bardufoss. I forliket heter det: «Stortinget ber regjeringen legge til grunn en delt løsning mellom Bardufoss og Rygge. Bardufoss flystasjon skal videreutvikles som base med egen ledelse, budsjett og resultatansvar.»

Isolert sett er det gode nyheter, i alle fall i forhold til utgangspunktet – som var flytting av rubbel og bit til Rygge. Men i forliket heter det også: «Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett våren 2018 legge fram et opplegg som sikrer dedikert helikopterstøtte til Hæren, herunder mulighet for alternativ supplerende kapasitet, samt et opplegg som sikrer økt helikopterberedskap for spesialstyrkene».

Hva det i realiteten innebærer for hær-helikoptrenes fremtid, er usikkert. «Supplerende kapasitet» betyr åpenbart at det skal utredes bruk av sivile helikoptre.

Det stiller tillitsvalgt i 339-skvadronen, Geir Brandsegg seg svært kritisk til. – Jeg mener det er helt uaktuelt at sivile skal gjøre jobben vår. Vi trener på dette hele året, sier Brandsegg til NRK, og påpeker at dette blir en svært kostbar ordning.

I forliket heter det også at «Stortinget ber regjeringen sørge for en hensiktsmessig organisering av helikoptrene som ivaretar lokal ledelse og forvaltning av disse.» Sandra Borch, Troms Senterpartis stortingsrepresentant, mener dette ikke avklarer noe som helst for Bardufoss: «Regjeringa, med støttepartiet Ap, sier ingenting om hvor mange helikoptre som skal være på Bardufoss. Dette skal de ifølge vedtaket vurdere til våren. Ap har også forhandlet bort 339-skvadronen og hovedbasen», sier Borch.

At det ikke står et eneste ord om antall helikoptre eller 339-skvadronen, er grunn til å merke seg. Begrepet «hovedbase» er heller ikke brukt.

Slik sett fremstår forliket noe uklart og lite forpliktende. Men det er likevel grunn til å merke seg at Hårek Elvenes (H), medlem av forsvarskomiteen, bruker uttrykket «tilstrekkelig helikopterkapasitet for Hæren» på Bardufoss. Om det er en «god dag for forsvarsevnen», som han sa, vil bare framtida vise.

Også Skjold har fått en pustepause. I forliket heter det at det innen 1. kvartal 2018 skal lages en kostnadsoversikt for å beholde 2. bataljon, oppsatt med minimum en stridsgruppe med ett til to kompanier med støtteelementer.