Debatt

Atomvåpenets far fortjente fredsprisen

NYTTESLØS KAMP: Kristian P. Wilsgård (Frp), stortingsrepresentant for Troms. Foto: Åsgeir Johansen  Foto: ÅSGEIR JOHANSEN

meninger

Det er lett å sympatisere med årets vinner av fredsprisen, men et atomvåpenforbud er verken realistisk eller et bidrag til stabilitet.

ICAN, den internasjonale kampanjen mot atomvåpen, ble som kjent tildelt Nobels fredspris i Oslo. ICAN utfører viktig holdningsendrende arbeid, men et atomvåpenforbud er ikke realistisk.

Tilhengerne av et forbud håper at press vil bidra til å avskaffe atomvåpen, men det er lite sannsynlig i lys av kjernevåpnenes spesielle sikkerhetspolitiske betydning og det faktum at ingen av landene som har kjernefysiske våpen ønsker å signere forbudstraktaten. Dersom et internasjonalt press skulle føre til ensidig nedrustning kun i demokratiske stater, ville det skape en meget farlig ubalanse. Verden blir ikke et tryggere sted hvis kun ikke-demokratiske stater har kjernevåpen.

Gjensidig ødeleggelse

NATOs forsvarskapasitet har atomvåpenavskrekking som kjerne, med det standpunkt at så lenge kjernevåpen finnes, vil alliansen ha disse våpnene. Kjernefysisk avskrekking bygger på prinsippet om total gjensidig ødeleggelse. Den som angriper et land med atomvåpen, risikerer å utslette seg selv. Det er nettopp på bakgrunn av denne balansen som atomvåpen utgjør at vi gjennom den kalde krigen og fram til nå har avverget nye storkriger.

Oppenheimer

Atomvåpen har etter alt å dømme fungert etter hensikten og utvilsomt avverget skarpe konflikter. Robert Oppenheimer, den amerikanske vitenskapsmannen som gjerne kalles «atomvåpenets far», burde i så måte fått fredsprisen dersom den kunne deles ut etter personens død.

Atomvåpen skaper en svært høy barriere mot krig, og takket være Oppenheimers ledelse av Manhattanprosjektet, klarte vesten å utvikle våpenet som bidro til å avslutte andre verdenskrig.

Forslag på Stortinget

På Stortinget fremmer SV et representantforslag der det bes om en utredning av hvorvidt Norge bør undertegne en forbudstraktat mot atomvåpen. Arbeiderpartiet støtter dette forslaget og det vil etter all sannsynlighet få et flertall.

Det er alvorlig at flertallet på Stortinget stiller spørsmål ved Norges og NATOs atomvåpenstrategi, og dermed utfordrer vår forsvarskapasitet. Jeg er overrasket over at Arbeiderpartiet går med på dette all den tid Norge kan bli svekket innad i NATO. I lys av dette kunne det også vært av interesse å vite hvilken synspunkter NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har på Norges tvilende håndtering av saken.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

meninger