Debatt:

«På norske skoler blir ikke en eneste elev mobbet»

På alle skolene jeg har gått på har jeg gjentatte ganger fått presentert linjen «dette er en mobbefri skole, ingen blir mobbet her», skriver Kristian Fagerli i AUF.

Vold, mobbing, mobber, skole, lærere, elever, elev. Illustrasjonsfoto: Line L. Roksøy. 

meninger

Selvfølgelig hadde det vært fantastisk om dette faktisk var realiteten ved alle norske skoler, men dessverre er dette langt ifra hvordan skolehverdagen oppleves for altfor mange norske elever.

Jeg skal ikke starte dette med et angrep på verken Høyre, Frp, Venstre eller noen andre fordi realiteten er at så lenge det finnes mobbing på norske skoler og arbeidsplasser, kan ingen politiske partier si at de har gjort nok for å forhindre mobbingen – som dessverre er alt for vanlig.

At 10 prosent av elever i den norske grunnskolen oppgir at de regelmessig blir utsatt for mobbing er skammelig, og helt forferdelig unødvendig, i det som skal være verdens lykkeligste land. Hva som er enda verre enn dette er at mørketallene nok er enda mere dystre enn det som kommer fram.

Men når det er så tydelig at så mange blir mobbet, hvorfor gjøres det ikke mere med det? Årsakene til det kan være mange. Det kan handle om at et fåtall ønsker å fortelle om mobbingen som skjer, så oversikten ikke blir god nok. Det kan handle om at politikerne i landet er veldig uenige om hvordan problemet skal løses. Det kan handle om at ingenting virker mot mobbing. Og det kan handle om at verken elevene selv eller skoleledelsene vil innse at mobbingen dessverre er en realitet, og at det må gjøres noe med det.

Jeg tilbrakte mine grunnskoleår i Tromsø. På disse skolene fikk vi gjentatte ganger høre fra både skoleledelse og lærere at mobbing var ikke-eksisterende ved denne skolen. Dette til tross for at realiteten for mange var noe langt annet. Flere av mine venner, og flere andre bekjente som har gått på akkurat samme skoler, forteller om hverdager der de mobbes av, ofte, store deler av klassen de skal være en del av.

Når ansatte ved en skole forteller alle elevene at «ingen blir mobbet her», så fører ikke dette til noe annet enn at de elevene som faktisk opplever mobbing ikke tør å si ifra om dette da det ifølge deres egne lærere og støttespillere ved skolen ikke finnes mobbing på skolen. Dette er noe som burde være åpenbart for flere enn meg, og noe som i alle fall burde være innlysende for dem som har dette som en av sine viktigste arbeidsoppgaver.

Et av de viktigste tiltakene som burde gjøres for å begrense mobbingen som skjer ved norske skoler er å sikre at hver eneste elev har noen de kan snakke med om de opplever uønskede hendelser. Alle skal ha lærere som ikke fornekter mobbingen men heller jobber med elevene for å sørge for at alle har gode opplevelser hver eneste gang de går gjennom skolens dører. Men kanskje viktigst av alt så skal alle elever ha tilbud på en god skolehelsetjeneste med en helsesøster som er på skolen hver eneste dag for å være tilgjengelig for elever som trenger det.

Jeg sier ikke på noen måte at disse tiltakene vil eliminere all mobbing på norske skoler, men jeg tror at dette uansett vil være et stort steg i riktig retning.