Debatt:

«Oljeeventyret går på bekostning av våre korallrev»

Det holder nå på å dø på grunn av globale oppvarmingen.

Korallrev: I kartet ser du korallrevene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Fra venstre Røstrevet, Trænarevet og Holarevet. Kilde: Mareano 

meninger

Et korallrev er et eventyr av liv og farger: Koraller, fisk, krepsdyr, pigghuder, bløtdyr osv. Dette vet alle som har snorklet eller dykket på varmtvannskoraller. Jeg husket godt gleden til mine døtre da vi første gang snorklet på korallrev i Rødehavet.

I min ungdom dykket jeg på det store barriererevet i Australia. Det holder nå på å dø av korallbleking på grunn av den globale oppvarmingen.

Det norske korallrevene er også vakre, men de fins hovedsakelig på 100–500 m dyp på strømharde steder. De er viktige tilholdssteder for mange arter fisk, blant annet uer, eller auar som vi kaller den. Bildet viser de tre største korallrevene utenfor Lofoten og Vesterålen.

For å beskytte revene er de vernet mot tråling, og noen steder line- og garnfiske. Mens Røstrevet og Holarevet fikk et midlertidig vern mot oljeboring i regjeringserklæringen, er det gitt tillatelse til å bore etter olje på Træna-revet. Arne Pedersen (Kystfiskarlaget) og Fredrik Hauge (Bellona) har reagert på dette.

Pedersen og Hauges scenario er en stor utblåsning der oljen driver i land. Etter Deepwater Horizon katastrofen i Mexicogolfen så man også at store deler av oljen sank til bunnen. Dette skyldtes blant annet at små oljedråper klistret seg til plankton og fulgte med planktonet til bunnen når planktonet døde.

Dette utgjorde at en betydelig del av oljen (2-16 prosent). Amerikanske forskere fant at koraller var sårbare for oljen som drysset fra oven. Mer en halvparten av korallene på relativt grunne rev (100m) døde. Det samme gjaldt også på større dyp i nærheten av utslippsstedet.

Dansk forskning, publisert i Science, viser at det er mye vanskeligere for bakterier å bryte ned olje fra oljeutslipp i Arktiske farvann enn lenger sør. Den enorme planktonoppblomstringen vi har om våren utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, kombinert med at det er vanskeligere for bakterier å bryte ned oljen, kan gjøre forholdene her enda vanskeligere enn i Mexicogolfen – for korallene.

For oljebransjen er det en ting som gjelder – å få en konsekvensutredning. Da kan de gjøre som de vil, det er saken med Trænarevet et godt eksempel på.