Debatt:

«Kan vi akseptere at vår viktigste fremtidsnæring er helt mannsdominert?»

Norge er et av verdens mest likestilte land, men sliter med andelen kvinner i IT-bransjen.

I USA er det i underkant av 20% kvinner som jobber i tekniske stillinger. I Norge er vi nede i fem prosent. Bildet viser en kvinne som arbeider med dataangrep ved hovedkvarteret til selskapet Bitdefender.  Foto: AP / Vadim Ghirda / NTB Scanpix / Illustrasjon

meninger

Vi er midt inne i den digitale revolusjonen, alt skal digitaliseres. Mye vil endres i tiden fremover og etterspørselen etter digital- og realfags kompetanse øker raskt. Kompetansen går på teknologi og spesielt IT-kompetanse. I USA vil det innen 2020 være 1.4 millioner jobber tilknyttet IT-bransjen, mens det kun vil være 400 000 med rett kompetanse til å utføre jobbene.

Norge er ikke noe unntak og vil også trenge mange flere personer med IT-kompetanse i årene som kommer. Vi vil trenge å utdanne minst 5000 i året for å møte kravene, i tillegg til de IT-studieplassene som eksisterer i dag. Allerede nå ser man at selskaper og bedrifter sliter med å få tak i ansatte med rett kompetanse.

På FINN.no finnes det i dag like mange stillingsannonser for IT-utviklingsjobber som det finnes annonser for butikk- og helseyrker til sammen i hele Norge.

ARTIKKELFORFATTER Ida Jaklin Johansen er sivilingeniør i Informatikk og styremedlem IT-Forum Troms  Foto: Ronald Johansen

En annen sak er kvinneandelen i IT-bransjen. I USA er det i underkant av 20% kvinner som jobber i tekniske stillinger. Norge er et av verdens mest likestilte land, men vi er et av landene som sliter mest med kvinneandelen i IT-bransjen.

Undersøkelser de siste årene viser at det er ca. 25% kvinneandel i IT-bransjen, men realiteten er at dette inkludere alle typer stillinger. Ser man nærmere på hvor mange kvinner som har en teknisk stilling i IT-bransjen, er vi nede i bare 5%. Av alle teknologigründere i Norge er bare 0.80 % av de kvinner.

I løpet av de siste 50 årene er det ca. 12% kvinner som har tatt en sivilingeniør eller mastergrad (tidligere cand.scient. / cand.real.) fra Institutt for Informatikk ved Universitetet i Tromsø. Det interessante er at de fleste av disse kvinnene tok utdanningen på 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet. Akkurat nå er kvinneandelen blant studentene som studerer informatikk ved UiT på ca. 7 %.

Det store spørsmålet for mange er hvorfor er det slik? Tar man et tilbakeblikk på historien, ser man at kvinner var helt i front og pionérer når det kom til teknologisk utvikling. Den man regner som den første programmereren i historien, Ada Lovelace, var en kvinne og hun er bare ett av flere gode eksempler på fantastiske kvinner i IT-historien.

Tidligere var IT-bransjen en mer kjønnsbalansert bransje og fram til begynnelsen av 1980-årene var IT-jobber sett på som et «kvinneyrke». Dette var inntil datamaskinene fikk sin anmarsj inn i folk sine hjem og IT-bransjen begynte å gi lukrative lønninger og høy status. Samtidig kom stereotypene om at datamaskiner og programmering var en guttegreie.

Selv i dag blir gutter gjerne oppfordret til å drive på med datamaskiner og dataspill fra ung alder, mens dette er sjeldent tilfelle for jentene. Slike holdninger vil naturlig nok påvirke valgene man tar senere i livet.

Det finnes ingen fasit på hva man kan gjøre for å bedre kjønnsgapet i IT-bransjen, men det finnes et par tiltak som kan hjelpe:

Koding & teknologi inn i grunnskolen:

Alle skal ikke bli programmere i fremtiden eller ta en høyere grad innen informatikk/IT, men alle burde kunne litt om det. Det kommer til å være en like viktig kompetanse i fremtiden som norsk, engelsk og matematikk. For å sitere Steve Jobs: «Everybody in this country should learn to program a computer, because it teaches you how to think.»

Man må få interesse og forståelse for IT og teknologi hos den neste generasjon tidlig. Det holder ikke å vente til et valgfag på videregående skole, det må inn i grunnskolen og helst så tidlig som barnehagen. Her snakker vi naturligvis ikke om tunge programmeringsfag, men en generell forståelse og innføring i hvordan teknologi og systemer fungerer.

Foreldre & familie:

Foreldre og familie burde oppfordre og stimulere jenter til å bruke datamaskiner. Som barn er man ennå ikke formet av samfunnets holdninger til hva man skal holde på med, men av hva ens nærmeste familie oppfordrer til.

Rollemodeller:

Framheve gode rollemodeller som kan inspirere flere jenter til å ville ta en karriere innen IT.

I bunn og grunn handler det om å få flere skapere og problemløsere, og ikke bare forbrukere av IT-systemer. Det handler ikke lengre om å kunne bruke spill, Facebook, Instagram og YouTube etc., men å få forståelse for hvordan datasystemer fungerer og være rustet for den digitale revolusjonen som vi alle er på full fart inn i.

Hvordan ville verden sett ut hvis kvinner ikke deltok i en annen næring - for eksempel juss eller politikk? Kan vi akseptere at kanskje vår viktigste fremtidsnæring er helt mannsdominert?

I anledning dette temaet inviterer IT-Forum Troms til filmvisning på Aurora Kino Fokus mandag 12. mars. Her vil vi vise filmen «CODE: Debugging the Gender Gap». Sjekk ut Facebooksiden til IT-Forum Troms for mer info om filmvisningen.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

meninger