Debatt:

Folk må få pensjon fra første krone

Vi vil ta opp kampen for at også kvinner, yngre medarbeidere og midlertidig ansatte skal få pensjon av hver eneste krone de tjener.
meninger

Lønnsoppgjøret i privat sektor er i havn. De fant løsninger på deler av AFP-ordningen. Men alle pensjonsflokene er ikke løst. Det som gjenstår er å sikre at du tjener opp pensjon fra første krone på lønnsslippen. Men spørsmålet om endringer i obligatorisk tjenestepensjon er spilt over til storting og regjering. I dag er det valgfritt om arbeidsgiver betaler inn pensjon for inntekter under 1G, som er om lag 93.000 kroner.

Arbeidstakeren mister pensjon for inntekten opp til 1G. Arbeidsgiver kan slippe å betale inn pensjon fra første lønnskrone. I tillegg får ikke de som er mellom 13 og 20 år ta del i ordningen. Det samme gjelder for alle med små stillingsbrøker. Og for å toppe det hele, det gjelder heller ikke om du ikke er i samme jobb i mer enn 12 måneder.

FOR ABONNENTER: Politikere vil gi seg selv bedre pensjon

Pensjonsopptjening fra første krone og første time er et viktig sosialt spørsmål. Det handler først og fremst om unge, folk med små stillinger og de som tjener dårligst.

Men også arbeidstakere på alminnelige lønninger som får lite i tjenestepensjon. Opptjening fra første krone kan bety opp mot 10.000 kroner mer i årlig utbetaling knyttet til obligatorisk tjenestepensjon for en med cirka 400.000 kroner i årslønn.

Dette må det ordnes opp i. Hvis vi får dette på plass, vil det være en seier for det seriøse arbeidslivet.

DEBATT: «Betaler man full arbeidsgiveravgift skal man få sykelønn»

Arbeidsgivere som baserer sin virksomhet på korttidskontrakter, typisk mange bemanningsbedrifter, kan ofte unnlate å betale inn til tjenestepensjonsordninger. Det vil vi i Arbeiderpartiet gjøre noe med.

Vi vil ta opp kampen for at også kvinner, yngre medarbeidere og midlertidig ansatte skal få pensjon av hver eneste krone de tjener. Slik ordningen er i dag er den både usosial og urettferdig.