Debatt

Echrolls OL-traume

At Lars Echroll ønsker å ta opp kampen med Herman Kristoffersen om å være Tromsøs fremste «bygut» er helt ok, men det er likevel drøyt og usaklig å hevde at det er upatriotisk å ikke mene det samme som ham og Herman om fantastisk flotte og solidariske Tromsø.

POLITIKER: Jens Ingvald Olsen 

meninger

Det er selvsagt Høyre-mann Lars Echrolls fulle rett å fortsatt hevde at det var et stort tap for Tromsø at OL-søknadsprosessene ble stanset i 2008.

Jeg registrerer at han i sitt innlegg «Rødt lys for Rødt», fortsatt er indignert og det som verre er, for at jeg og andre over flere år jobba for at Tromsø ikke skulle stille seg til disposisjon for IOC.

Men det er nesten morsomt når han hevder at siden Norges idrettsforbund (NIF) etter hans vurdering er verre enn IOC, så kan man se bort fra at et OL fullt og helt eies og styres av IOC. Et IOC som ikke akkurat har fått et bedre omdømme de siste årene når det gjelder ekstravaganse og pengesløseri.

Echroll maner fortsatt fram en historie om alt som skulle komme med OL; flyplassen, idrettsanlegg og veier. Jo da, selvsagt skulle det bygges idrettsanlegg for vinter-OL, men vi måtte uansett ha bygd svømmeanlegg selv. Eneste veiprosjekt var firefelts vei fra Lunheim til Movika. Hva – som ifølge OL-søknaden skulle gjøres med flyplassen – må nesten Echroll forklare nærmere.

At Lars Echroll ønsker å ta opp kampen med Herman Kristoffersen om å være Tromsøs fremste «bygut» er helt ok, men det er likevel drøyt og usaklig å hevde at det er upatriotisk å ikke mene det samme som ham og Herman om fantastisk flotte og solidariske Tromsø.

Det er noe Trumpiansk i dette kravet fra Echroll, som lett bikker over i uskjønn sjåvinisme.