Debatt

Det hjelper ikke bare å prate om næringspolitikk

meninger

I forrige uke presenterte Næringsforeningen i Tromsøregionen en målsetning om at det frem mot 2022 skal skapes 2.000 nye private arbeidsplasser i Tromsø. Det er et nødvendig og viktig initiativ som hele kommunen må stille seg bak. Tromsø trenger sårt flere private arbeidsplasser og effekten av økt sysselsetting i privat sektor vil være positiv for hele kommunen.

Det vil bidra til økt omsetning, økt verdiskapning og økte skatteinntekter til kommunen som igjen bidrar til å opprettholde kvaliteten på det kommunale tjenestetilbudet til innbyggerne.

Målsetningen om 2.000 nye private arbeidsplasser bør være innen rekkevidde og for å bidra til det ønsker Høyre å føre en næringspolitikk hvor kommunen er en aktiv tilrettelegger for eksisterende og fremtidig næringsliv i kommunen og i regionen.

Kommunen sitt klare mål må være at det skal være enkelt å etablere seg som næringsaktør i Tromsø og at næringslivet skal oppleve en kommune som er rask, forutsigbar og som sørger for at næringslivet har rammevilkår som stimulerer til vekst og utvikling.

Men noe av det viktigste kommunen kan bidra med er en ja-holdning. Det handler om å ikke møte næringslivet med en anstrengt ogskeptisk hånd fra første stund, men å være en døråpner som er opptatt av å spille hverandre god og løse utfordringer sammen.

Dessverre er det flere næringsaktører i Tromsø som opplever at ja-holdningen i kommunen har blitt dårligere.

Det er det som politiker kjedelig å få tilbakemeldinger om og slik skal det ikke være. Derfor trenger Tromsø en politisk ledelse som er fremoverlent på vegne av næringslivet og som er oppriktig opptatt av å spille næringslivet god. Det hjelper ikke bare å prate om at en skal føre en god næringspolitikk, det må gjøres også.