En bedre barnehagehverdag

Kent Gudmundsen 

meninger

Tidlig innsats starter i barnehagen. Skjerpet pedagognorm, bemanningsnorm, stedlig leder, tilsynsansvar og ny rammeplan er blant tingene som skal sikre en enda bedre hverdag for barna i barnehagen.

Regjeringen har allerede lagt frem en ny rammeplan, en slags grunnlov, for hva barn skal oppleve og lære i barnehagen. Her har vi gjort det tydeligere hva personalet skal gjøre for at barna skal trives og utvikle seg. Det gjør det lettere for foreldre å vite hva de kan forvente av barnehagen og hvilke krav de kan stille.

Vi har allerede innført en skjerpet pedagognorm. Den stiller krav til hvor mange barn det maksimalt kan være per pedagogisk leder. Nå innfører vi også en bemanningsnorm for første gang som stiller krav til hvor mange barn det kan være per ansatt i barnehagen. Personalets kompetanse er avgjørende for kvaliteten på barnehagen og flere voksenpersoner kombinert med flere pedagoger vil være et stort løft for barnehagene.

God, tilstedeværende ledelse er viktig for en trygg og god barnehage og for et godt og utviklende arbeidsmiljø for de ansatte. Derfor vil vi nå be regjeringen om å gjennomgå reglene for dette og sikre at det ikke brukes unntak fra kravet om styrer for å spare penger. Videre ber vi nå regjeringen ved evalueringen av kommunenes tilsynsansvar sikre at det etableres et uavhengig tilsynssystem for barnehagesektoren.

En utfordring som vi vet finnes hos de private barnehagene er at tilskuddet deres baseres på to år gamle regnskap fra kommunen. For å forhindre at det blir et veldig etterslep for de private ved innføring av ny bemanningsnorm ber vi regjeringen se på modeller for finansiering som så langt som mulig ivaretar et mangfold av barnehager og barnehageeiere, samt at man reduserer etterslepet i tilskuddsgrunnlaget overfor de private.

Alle barn fortjener å få et godt barnehagetilbud uansett hvor de bor eller hvilken barnehage de går i. En god barndom varer tross alt livet ut. Derfor er satsingen på barnehagene og tidlig innsats så viktig for Høyre.