«Hvordan kan de folkevalgte ha moralsk ryggrad til å avspise pensjonistene, år etter år?»

For fjerde år på rad opplever vi en negativ realvekst for løpende pensjoner.

Pensjonisters kjøpekraft går ned. Illustrasjonsbilde: NTB Scanpix 

meninger

Landsforbundet for offentlige pensjonisters hovedkrav i årets trygdeoppgjør var at løpende pensjoner skal følge lønnsutviklingen til de yrkesaktive. Det har ikke skjedd.

Mens de yrkesaktive får et lønnstillegg på 2,8 prosent, er pensjonistene avspist med et tillegg på 1,92 prosent grunnet en underregulering på 0,75 prosent og etterslep fra fjoråret.

Med en forventet prisøkning for inneværende år på 2,1 %prosent, får altså pensjonistene i år en nedgang i forventet kjøpekraft på cirka 0,2 prosent.

Resultatet av at pensjonene får en negativ realvekst, og ikke lenger følger samme lønnsutvikling som for de yrkesaktive, er at den summen man har i pensjon blir mindre verdt år for år.

Når dette skjer så mange år på rad blir resultatet en betydelig nedgang i kjøpekraft for pensjonistene.

Hvordan kan de folkevalgte ha moralsk ryggrad til å avspise så grovt en gruppe i samfunnet som i hele sitt aktive arbeidsliv, år etter år, er blitt pålagt å betale inn til pensjonskassen en sum for å sikre pensjonistene en anstendig alderdom.

Hvor mange år på rad vil regjeringen fortsette å krympe våre pensjoner? De folkevalgte bør merke seg at selv om vi ikke har forhandlingsrett, har vi stemmerett ved neste korsvei.