Debatt:

Vi svikter ikke Radio-Norge!

– Slukkingen av FM-nettet og innføringen av DAB er en tragedie for det norske folk, mener Åslaug Sem-Jacobsen, Stortingsrepresentant (Sp).

  Foto: Jon Terje Eiterå

meninger

I 2011 vedtok Stortinget å digitalisere radiomediet, og Senterpartiet stemte for innføringen av DAB. Det er viktig å understreke at det lå til grunn betingelser fra Stortingets side da innfasing av DAB ble vedtatt. En av disse var at DAB skulle ha tilsvarende dekning som FM-nettet, før FM ble faset ut.

Åslaug Sem-Jacobsen  Foto: Stortinget

Videre ble det understreket at en rekke politiske og samfunnsmessige hensyn måtte ivaretas i forbindelse med digitaliseringen. Erfaringene så langt levner ingen tvil om at slukkingen av FM-nettet og innføringen av DAB er en tragedie for det norske folk. Allerede i 2016 fremmet Senterpartiet forslag i Stortinget om å utsette slukkingen av FM-nettet til det ble dokumentert at DAB-teknologien har lik dekning geografisk og kvalitetsmessig som FM-nettet.

Bakgrunnen for Sps forslag bunnet i erfaringene som på det tidspunktet viste at dekninga ikke var tilfredsstillende, og at tilbudet ikke ga lytterne en merverdi. Situasjonen har ikke bedret seg siden da. Senterpartiet har ved en rekke anledninger konfrontert regjeringen hva gjelder dekning, beredskap, mangfold, og radiotilbudet generelt.

Senest i slutten av juni stilte jeg spørsmål til kulturminister Trine Skei Grande om hun vil ta initiativ til at Medietilsynet undersøker hvor mange som hører på DAB. Dette ble avvist av kulturministeren. Dette er både skuffende og uforståelig.

Ser ikke kulturministeren verdien av å fremskaffe et konkret faktagrunnlag på hvor mange som faktisk lytter på DAB, via en uhildet instans som Medietilsynet? Senterpartiet mener kulturministeren må gå inn i DAB-saken på grundigere vis. Det innebærer blant annet å sørge for et skikkelig faktagrunnlag med reelle DAB-tall.