Debatt

«Avtalen med ISS må sies opp i løpet av året - kan vi håpe på støtte fra Høyre?»

Det er ingen skam å snu, og ingen blir mer fornøyd enn SV dersom Høyre nå vil støtte partiet i å rekommunalisere matproduksjonen i kommunen, skriver Gunhild Johansen (SV), leder i helse- og velferdskomiteen.

Gunhild Johansen  Foto: Haakon Steinmo

meninger

I 2015 la flertallet bestående av Høyre, Frp og Venstre ned det kommunale sentralkjøkkenet og inngikk en 5-årig avtale (med opsjon på forlengelse) med det multinasjonale gigantselskapet ISS om all matproduksjon og matleveranse til sykehjemmene. Private krefter skulle levere billigere og bedre mat, var mantraet. Vi advarte mot å overlate en så viktig del av eldreomsorgen som maten til en kommersiell produsent, men snakket til døve ører.

LES OGSÅ: Høyre vil ta tilbake kjøkkentjenestene fra private aktører (for abonnenter)

Et par år tidligere hadde det borgerlige byrådet fremmet et forslag om å privatisere kjøkkenet på Heracleum. Ved å la frivillige organisasjoner overta skulle kommunen spare 1,5 millioner kroner årlig. Innsparingene tilsvarte lønnsutgiftene. Da vi gjorde byrådet oppmerksom på at også frivillige organisasjoner lønner sine ansatte, ble planene skrinlagt.

Høyres gruppeleder Erlend Svardal Bøe har nå besøkt kjøkkenet partiet hans ville legge ned forrige periode. Han ble begeistra og det er han ikke alene om. Hver dag er mange av byens eldre garde innom og spiser sin middag i hyggelig selskap. Kjøkkenet ved Heracleum har vært en suksess helt siden åpningen i 1995.

Avtalen Høyre inngikk med ISS i 2015 har imidlertid ikke vært noen suksess. Privatiseringen har påført sykehjemmene våre 3 millioner kroner i årlige merkostnader og matutvalget begrenses av en bestillingsordning som ikke gir rom for mye variasjon. Det er ikke blitt verken bedre eller billigere av å kjøpe denne tjenesten av private. Tvert imot.

LES OGSÅ: ISS – Vi leverer mat av topp kvalitet (for abonnenter)

Det er derfor ikke lett å vite om man skal le eller gråte når Høyre nå vil at sykehjemmene skal lage middagen selv. Ingen av sykehjemmene (med unntak av Kroken som nå legges ned om en måned) har kjøkken som er dimensjonert for middagslaging. Det ser ikke ut til å bekymre Erlend Svardal Bøe. Han har ikke regnet på hva det vil koste å bygge storkjøkken på hvert sykehjem, eventuelt bygge ut alle avdelingskjøkkenene på sykehjemmene, men det må vi etter hans mening ta oss råd til! Her snakker nok Bøe mot bedre vitende. Men det vi kan gjøre er at i motsetning til da Otium ble planlagt, kan vi legge inn produksjonskjøkken i velferdssentrene vi skal bygge i framtida.

Det er ingen skam å snu, og ingen blir mer fornøyd enn vi i SV dersom Høyre nå vil støtte oss i å rekommunalisere matproduksjonen i kommunen! I likhet med de fleste andre politikere får også jeg en del henvendelser om maten. De som jobber ved ISS gjør en stor innsats, men det er ikke til å stikke under stol at maten produseres et par dager før den spises og at individuelle tilpasninger ikke er lett å tilfredsstille når man lager mat til 750 personer hver dag.

Avtalen med ISS må sies opp i løpet av året. Kan vi håpe på støtte fra Høyre?