Høyre vil styrke samisk språk og kultur

Det virker å ha oppstått en usikkerhet om hvordan Høyre stiller seg til politiske spørsmål om samisk språk og kultur etter Bodil Ridderseth Larsen skrev innlegget «de vil at identiteten til Tromsø skal forandres».
meninger

Ridderseth Larsen er leder i Tromsø Senior Høyre, en sideorganisasjon av Tromsø Høyre på lik linje med sideorganisasjoner som Unge Høyre og Høyres studenter. I Høyre har vi relativ stor takhøyde for å ytre ulike politiske meninger om det meste og våre sideorganisasjoner er spesielt fristilt til å utfordre partiet politisk. Når Ridderseth Larsen likevel er unøyaktig og signerer sitt innlegg med «Høyre» føler jeg det er nødvendig å presisere Høyres politikk.

LES OGSÅ: «De vil at identiteten til Tromsø skal forandres»

La meg først og fremst være tydelig på at Ridderseth Larsens meninger ikke er representative for Høyres meninger om det samiske. Høyres partiprogram slår ettertrykkelig fast at «Høyres mål er å sikre at urfolk og minoriteter får utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Det viktigste er å sikre barns mulighet til å lære sitt språk og kjenne sin kultur». Dette punktet i partiprogrammet har vi i Tromsø Høyre støttet og vært med å vedta, og det var under det borgerlige styret i forrige kommunestyreperiode Tromsø kommune vedtok sin første samarbeidsavtale med sametinget.

ARTIKKELFORFATTER Markus Akselbo 

KOMMENTAREN: Hva er Tromsø Høyres identitet?

Ridderseth Larsen er bekymret fordi Tromsø kommune skal vedta noen samiske stedsnavn i kommunen og at dette vil utfordre Tromsøs identitet. Om noe styrker det Tromsøs vedtatte identitet som arktisk hovedstad at vi synliggjør samiske stedsnavn for stedene i Tromsø som har en samisk historie. Personlig vil jeg også ta til orde for å styrke samisk språk og kultur gjennom de samiske fagmiljøene ved Prestvannet skole og den samiske barnehagen i Tromsø under vårt pågående programarbeid for neste kommunestyreperiode. Alle barn som vokser opp i Tromsø skal få mulighet til å lære om sin kultur og som politikere skal vi legge til rette for at alle kan uttrykke stolthet over sin kultur og tilhørighet, også når det gjelder stedsnavn for der man kommer fra.