Debatt

Regjeringens bompengebløff

  Foto: Berit Roald / NTB scanpix

meninger

Den nye samferdselsministeren må starte sin gjerning med først å rydde opp i bompengekaoset etter Ketil Solvik-Olsen. Han reiste rundt og sa at han og Frp ikke ville ha bompenger, mens realiteten er at statens representanter i forhandlingene med lokale myndigheter har krevd bompenger – til og med høyere bompenger i rushtida – for å nå målet om nullvekst i biltrafikken.

I fjor sommer behandlet Stortinget Nasjonal Transportplan (NTP). I sitt forslag skriver regjeringen: «Det er blant annet lagt til grunn at staten skal bidra med 50 psrosent av kostnadene for kollektivprosjektet Bussveien på Nord-Jæren etter at det er inngått byvekstavtale. Den andre halvparten vil bli finansiert med bompenger gjennom bypakke Nord-Jæren.» At Frp forsøker å late som de er imot den bompengepolitikken de selv aktivt fører i regjering, er ganske utrolig.

Den nå avgåtte Ketil Solvik-Olsen hevdet at fylkeskommunene bare kunne prioritere annerledes, og bruke mer på samferdselsinvesteringer og dermed mindre på andre ting. Realiteten er at fylkeskommunenes handlingsrom under denne regjeringen har blitt svært begrenset. Å bruke enda mer fylkeskommunale penger på store samferdselsinvesteringer, på bekostning av videregående skoler, drift av kollektivtrafikk og andre ting, er ikke mulig mange steder. I tillegg er vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene våre helt enormt, og bare fortsetter å vokse år for år.

Mange av bypakkene er underfinansiert fordi staten ikke stiller opp med tilstrekkelige midler. Arbeiderpartiet har fremmet forslag i Stortinget om at staten skal finansiere inntil 70 prosent av investeringene i kollektivprosjekter i de store byene. Det stemte Frp og Høyre imot. De vil bare at staten skal finansiere 50 prosent.

GPS-teknologien har gjort tiden moden for å starte utprøving av veiprising. Med veiprising er det mulig å regulere trafikken gjennom at trafikantene betaler for å benytte bestemte deler av veinettet til bestemte tider. Inntektene betale for transportformål i det berørte område og kan brukes til kollektivtransport, trafikksikkerhets- og miljøtiltak. Arbeiderpartiet går inn for å starte et pilotprosjekt, men har blitt motarbeidet av et Frp som sier de ikke vil ha bompenger, men vil ha det likevel.

Frp i regjering har tidligere kuttet i skattefradraget for pendlerne. Og denne våren innførte de nye parkeringsgebyrer på en rekke jernbanestasjoner der pendlere har kunnet parkere billig eller gratis. I tillegg har regjeringen utsatt helt nødvendig jernbaneutbygging rundt mange av byene våre. Og bompengeinnkrevingen sprenger alle rekorder mens Frp styrer landet. Pendlerne opplever en hodeløs samferdselspolitikk når Frp styrer landet.

Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har drevet utstrakt dobbeltkommunikasjon. Mange land har kommunikasjonsminister. I Norge har vi til nå hatt dobbeltkommunikasjonsminister.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

meninger