Debatt:

Smalere E8 er unødvendig og bortkastet

meninger

Ifølge pålegg fra statsråden skulle Nye Veier AS fremlegge samlet planløsning til 1. oktober for E8 i Ramfjord, Tindtunnelen og Ullsfjordforbindelsen.

Veivesenet har nå foreslått ny utredning av nimeters veibredde for alle prosjektene, og dermed forsinkes saken med foreløpig to–tre uker. Men konsekvensene kan bli mye verre.

Hvis ikke kommunen foretar reguleringsvedtak før nyttår, så glipper anleggsoppstart i 2019 for E8 i Ramfjord. Kommunen kan ikke gjøre vedtak uten at Statens vegvesen fremlegger reguleringsplanforslag i rimelig tid. Det foreliggende restopplaget fra veivesenet har veibredde som i Lavangsdalen med midtdelere. Hvis andre veibredder skal inn i bildet, så kreves det ny høringsrunde, og da blir tiden for knapp fram til nyttår.

Men det er absolutt mulig å fremme og vedta reguleringsplan med veibredde som i Lavangsdalen, med små endringer. Strekningen Sørbotn–Ramfjordmoen med tunnel i Fagerfjellet kan få sin byggestart i 2019. Når Tindtunnelens plan senere behandles, så faller E8-strekningen Laukslett–Leirbakken–Nordbotn–Ramfjordmoen bort.

Fra Ramfjordmoen går E8 inn i Tindtunnelen og munner ut på Tomasjord. Veiinnkortingen blir på 15,5 kilometer hver vei. Besparelsen på E8 for Laukslett–Ramfjordmoen kan bli på 8–900 millioner kroner.

Men enda større gevinst på 2–3 milliarder kroner får staten ved å unngå å oppgradere E8 på hele strekningen Ramfjordmoen–Sandvikhøyden–Berg–Nova–Tromsdalen sentrum–Tomasjord, og unngå et anleggsmareritt over 15–20 år.

Veibrukernes store gevinst blir 15,5 kilometer veiinnkorting og raskere kjøring gjennom firefelts, dobbeltløps tunnel.

Totalkostnad for dobbeltløps, firefelts Tindtunnel på 10,5 kilometer kan bli på cirka 2.600 millioner kroner.

Utredning om nimeters veibredde er etter vårt syn helt bortkastet. Tunnelens trafikkmengder krever dobbeltløps og firefelts tunnel etter forskriftene, og veien over Ramfjordmoen må få samme dimensjon.

Strekningen Sørbotn–Ramfjordmoen får en stor del i tunnel i Fagerfjellet, som uansett har sin egen standard veibredde. Veivesenets ekstra påfunn om smalere vei setter hele anleggsoppstarten i fare.