Oppdrettsdebatten:

Det hersker ikke lengre tvil om at oppdrettsnæringen, slik den drives i dag, ikke er bærekraftig

NJFF Troms mener at Tromsø kommunes oppdrettsvedtak er modig og et ekstremt viktig og riktig grep.

Illustrasjonsbilde av laks i mære på SalMar på Frøya i Trøndelag.  Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

meninger

Tromsø kommune har gjort et vedtak i klima-, energi- og miljøplanen som kan gjøre de til trendsettere for kommunal behandling av oppdrettskonsesjoner. Vedtaket er også en seier for miljøforholdene i våre fjorder, en seier for oppdrettsnæringas teknologiske utvikling, en seier for utvikling av nye arbeidsplasser og en seier for vår fantastiske villaks.

NJFF Troms håper at alle kommuner i Norge vil følge Tromsø kommunes gode eksempel og legge til rette for en bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen, hvor veksten skal foregå i «lukkede anlegg». Et krav som både ivaretar oppdrettsnæringas interesser og ønske om vekst og ikke minst våre alles interesser med reine fjorder, rikt fiske og dyreliv i vår fantastiske norske natur.

Det hersker ikke lengre tvil om at oppdrettsnæringen, slik den drives i dag, ikke er bærekraftig og at den setter store miljøavtrykk på bekostning av andre viktige naturressurser. Dette har Tromsø kommune sett.

Tromsø kommune har i tiden etter vedtaket møtt sterke protester fra oppdrettsnæringen selv, vår egen fiskeriminister og andre aktører som har interesse innenfor næringen. Det er en naturlig konsekvens av et såpass omstridt vedtak, hvor en kommune stiller premissene for hvordan en næring skal utvikle seg for fremtidig vekst.

Etter vår mening er det våre folkevalgtes plikt å sette foten ned, og gjennomføre tiltak som er viktig for bevaringen av fellesskapets ressurser og vår felles fremtid. Når våre folkevalgte stortingspolitikere, med fiskeriministeren i spissen, ikke følger opp, er det flott at vi har lokalpolitikere som tar ansvar.

At næringen selv protesterer er vel ikke unaturlig, siden de selv ønsker å kunne fortsette sin vekst med minst mulig motstand. En næring som har fokus på vekst, hvor det stilles lave krav til miljø og bærekraft, vil hele tiden ligge på grensen i forhold til rammene som er satt.

Gjennom vedtaket til Tromsø kommune og våre folkevalgte politikere, vil det være nødvendig for næringen å ta i bruk og videreutvikle den teknologien som allerede finnes. En naturlig konsekvens av dette vil være en fremtidsrettet næring, som skaper enda flere arbeidsplasser, som ivaretar vår natur og som gir enda mere tilbake til lokalsamfunnene i sin tilstedeværelse.

NJFF-Troms vil hylle Tromsø kommune med et modig og riktig vedtak. Vi håper også at mange flere kommuner i fylket og over hele landet tør å være like fremtidsrettet og utviklingsorientert, med hensynet til miljø og bærekraft som argumentasjon.