Debatt

Mer tid til barn i barnevernet

Barn med store utfordringer må møtes av ansatte med nok tid.
meninger

Arbeiderpartiet har bevilget 200 millioner mer til stillinger i barnevernet hvert av de siste årene, og mer til kompetanseheving og utvikling av barnevernet, enn høyreregjeringen. Vi startet en opptrappingsplan da vi satt i regjering og den ga uttelling, men det var ikke nok.

Barnas behov er blitt mer utfordrende, for mange barn får ikke den hjelpen de trenger av barnevernet. Det er bekymringsfullt og støttes av mange rapporter og undersøkelser.

Brukerorganisasjonene sier at barna trenger flere voksne. Barneombudet hadde én klar melding på høringa om budsjettet i Stortinget i høst: Flere stillinger i barnevernet. Fagforbundet og Foreningen for barnevernspedagoger og sosionomer (FO) peker på behovet for flere stillinger. Arbeiderpartiet støtter disse vurderinger og er kritisk til at ikke høyreregjeringen lytter.

Barn med store utfordringer må møtes av ansatte med nok tid. Noen som har tid til å bygge relasjoner, skape tillit og undersøke grundig. Dessverre fortsatte ikke høyreregjeringen satsinga på barnevernet – ikke en ny stilling har de lagt inn i budsjettet siden de tiltrådte. Tidligere har budsjettforhandlinger på Stortinget ført til noen nye stillinger, men ikke i år.

Mange ansatte sliter med at de ikke har den tiden som er nødvendig, og turnoveren er stor der ute, der ansatte møter barna. Likevel er de som rammes hardest barna. De trenger kloke og kompetente ansatte med bedre tid.