Hvilke ungdommer har lyst å engasjere seg i politikk, hvis det de blir møtt med er hets og et rungende ønske fra godt voksne mennesker på Facebook om å aldri engasjere seg igjen?

Jeg var en av de fem som stemte for fellesnemnda på styremøte til Finnmark Arbeiderparti mandag 10. desember. Fra et fylkesstyremøte i AUF i Finnmark hadde jeg et tydelig vedtak bak som mitt mandat, skriver Thomas Fredrik Kristensen Politisk nestleder, AUF i Finnmark

TASTATURKRIGERE: Debatten på nett preges av hets og personangrep.   Foto: NTB scanpix

meninger

Jeg er, ifølge aksjonsgruppa ForFinnmark, en av dem som «sviktet» mitt kjære Finnmark den dagen. Det er ifølge ForFinnmark min og de fire andre som stemte med meg, vår skyld at Troms og Finnmark fylkeskommuner slås sammen.

Mange i Facebook-gruppa «Vi som vil ha Finnmark fylke som egen region» som administreres av ForFinnmark har en samstemt mening om at det er vi fem, inkludert et par Ap-ordførere, Ingalill Olsen, Runar Sjåstad og Geir Ove Bakken sin skyld i at sammenslåingen nå er et faktum og at Finnmark fylke «legges ned» som eget demokratisk organ på grunn av noen få tillitsvalgte i Finnmark Arbeiderparti.

La oss ha det klart og tydelig: Det å være for å gå inn i en fellesnemnd når alt annet er prøvd og siste alternativ er å sende prosessvarsel, er ikke tilsvarende som å være for sammenslåingen av Troms og Finnmark. Sammenslåingen av Troms og Finnmark er et faktum grunnet stortingsflertallet bestående av Høyre, FrP, KrF og Venstre som tre(!) ganger har stemt for en sammenslåing selv mot folkeviljen i Finnmark. Ikke på grunn av styrevedtaket i Finnmark Ap om fellesnemnda 10. desember.

For det er ikke bare negativt for Finnmark Arbeiderparti at en slik påstand blir godtatt som en uimotstridelig sannhet av aksjonsgruppa ForFinnmark i den nevnte Facebook-gruppen som de administrerer. Det er også svært problematisk for samfunnsdebatten i Finnmark at slike påstander får stå i fred. Og at den samme uimotsagte påstanden til og med ilner, ellers fornuftige og voksne folk til å ty til ord og hets, jeg er sikker på deres barn ikke ville vært særlig stolte av.

Hetsen, personangrepene, konspirasjonsteoriene og spørsmålene ved folks integritet som siden 10. desember har vært rettet mot alle oss som har en annen mening enn aksjonsgruppa ForFinnmark kan ikke tolereres. Når en «enten har jeg rett eller så er du en idiot» holdning for lov å dominere debattklimaet i lukkede grupper på Facebook og i kommentarfeltene til ulike medier, påfører det stor skade på samfunnsdebatten i Finnmark. Vi må huske på at selv om Troms og Finnmark fylkeskommuner blir et samlet fylke 1. januar 2020, så er vi alle 75 000 innbyggerne som bor i dette vakre fylket vårt, fortsatt finnmarkinger. Det vil vi alltid ha til felles. Da må vi sammen klare å ha et åpent debattklima med ulike meninger om hva som er det beste for Finnmark, uten at noen skal få “fraskrevet” passet av den grunn.

Jeg skal ærlig innrømme at det harde debattklimaet som har vært den siste tiden har gjort et stort inntrykk på meg. Etter å ha sett utallige kommentarer om at jeg og de fire med meg som besto av flertallet bør trekke oss fra alt som er av politiske verv, ikke er «ekte» finnmarkinger, og skulle vi våge å stå på noen liste til neste valg vil vi bli straffet hardt for det. For meg som ung, engasjert og spent ungdomskandidat som stiller til valg for første gang ved kommunevalget neste år, er slikt veldig demotiverende og tungt å høre. Så demotiverende at jeg har vurdert å ikke stille på fylkestingsvalg lista likevel. Hvilke ungdommer har lyst å engasjere seg i politikken hvis det de blir møtt med er hets og et rungende ønske fra godt voksne mennesker på Facebook om å aldri engasjere seg igjen?

Jeg håper virkelig alle finnmarkinger, og spesielt de godt voksne menneskene som har vært med på å gire opp debattklimaet til et uakseptabelt nivå den siste uken, ser at det verken gagner samfunnsdebatten, deres egen sak, eller de som av fri vilje velger å engasjerte seg for politikk i Finnmark.

I det 2018 blir til 2019 er mitt nyttårsønske at vi finnmarkinger, sammen, kan verne om en åpen og god debattkultur innad i fylket vårt. Hvor vi sammen finner ut av de beste løsningene for Finnmark, og hvor ulike meninger om hva som er den beste veien dit blir møtt med lik respekt.