Debatt:

SV nedprioriterer det viktigste for elevene

Det skal ikke være tilfeldig om barna våre får en god skole. Det skal ikke avhenge av sosial bakgrunn, adresse eller hvilken klasse man havner i. Derfor har Høyre prioritert lærernes kompetanse.

Høyres Mathilde Tybring-Gjedde   Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

meninger

SV derimot, foreslår å kutte dramatisk i etter- og videreutdanning av lærere i sitt alternative budsjett. De velger å prioritere alt annet enn det som er viktigst for elevenes læring.

Kunnskapsløftet, lærerløftet, tidlig innsats og fagfornyelsen; alle er borgerlige reformer. Historien viser at venstresiden ikke prioriterer kvalitet i skolen når de har makt. Jeg burde kanskje derfor ikke blitt overrasket over at SV vil kutte i satsingen på etter- og videreutdanning. Men jeg ble det faktisk allikevel.

Skoleforskningen er tydelig på at ingenting betyr mer for elevenes læring enn gode lærere. Gode lærere er dyktige pedagoger med et sterkt faglig fundament. Derfor satte den blågrønne regjeringen i gang tidenes løft for etter- og videreutdanning for fem år siden.

Tilbudet har blitt tatt godt imot av lærernes organisasjoner og ikke minst lærerne selv. I 2018 fikk over 7.000 hverdagshelter i skolen innvilget sin søknad – tre ganger flere enn da Høyre vant valget i 2013. Det betyr at titusenvis flere barn møter en faglig oppdatert og motivert lærer i klasserommet.

SV foreslår nå å kutte 500 millioner kroner i denne satsingen. At SV ønsker å fjerne kompetansekravene til lærerne som regjeringen har innført, er ingen nyhet. Men at de vil gi 2.000 færre lærere muligheten til faglig påfyll, det er skuffende.

Samtidig må jeg nesten berømme dem for å være ærlige i sine prioriteringer. De vil prioritere alt annet enn det som skaper kvalitet i skolen over tid.

Høyres mål er at alle skal kunne forfølge sine drømmer i skolen uavhengig av foreldrenes inntekt, religion eller utdanningsnivå. Derfor prioriterer vi mestring og læring i skolen.

Det er spesielt viktig for de elevene som har det vanskeligste utgangspunktet. Ved å nedprioritere etter- og videreutdanning. er det paradoksalt nok SV som står i veien for sosial utjevning.

Det er forskjeller mellom de politiske partiene i Norge. Høyre tror skolen er nøkkelen til sosial utjevning, utdanning av elever til fremtidens arbeidsliv, og vår garanti for et sterkt velferdssamfunn. Derfor er vi garantisten for kvalitet i skolen. Den garantien kan ikke SV utstede.