Debatt:

«Nordnorsk krav til samferdselsministeren»

Nord-Norge krever at regjeringen ved samferdselsministeren kommer med sterkere tiltak overfor utenlandsk tungtransport i landsdelen.

  Foto: Illustrasjonsfoto: Ingrid Aronsen

meninger

Tungtransporten langs nordnorske veier har økt kraftig og vil fortsette å øke blant annet fordi landsdelen produserer stadig større verdier for landet som i dag må transporteres på nordnorske vinterveier og nordnorsk vinterføre.

Derfor har de nordnorske fylkeskommunene stått sammen om strategien fra kyst til marked for å få gjennomslag for at infrastruktur i landsdelen må prioriteres fra nasjonale myndigheter og sikre fremkommelighet og kapasitet. Det skjønner vi tar tid.

Men vi aksepterer ikke at det fortsatt ser ut til å ta lenger tid for nasjonale myndigheter å iverksette tiltak som gjør utenlandske tungtransportkjøretøy like sikre på nordnorske veier, som norsk tungtransport. Dette har vært tatt opp tidligere også, men uten at staten godt nok har fulgt opp.

Dessverre har vi alle fått en tragisk påminnelse nylig på E8 i Troms om alvoret dette representerer hver eneste dag.

Derfor krever vi at Samferdselsministeren umiddelbart tar initiativ til at kontrollen ved grensepasseringene styrkes, og at man tar initiativ til forskriftsendring som gjør at gode vinterdekk for nordnorsk vinterføre kreves. Det holder ikke at dekk godkjent for kjøring i Mellom-Europa også er godkjent i Norge.

Vi lever med nordnorsk vinter, vi lever med at det tar tid å ruste opp veinettet i landsdelen, men vi lever ikke med at utenlandske vogntog, uegnet for vinterføre og våre vinterveier, blir en større og større trussel for oss alle.

Derfor gikk det mandag en skriftlig henvendelse til Samferdselsministeren der vi stiller krav som vi forventer vil bli raskt fulgt opp.