Krever handling nå!

Vi har en situasjon på veiene våre som er helt uakseptabel. Den fortvilelsen som nå brer seg i nord deler jeg fullt ut.

Cecilie Myrseth (Ap) 

meninger

Arbeiderpartiet har de siste årene forsøkt å rette søkelyset på risikoen ved utenlandske dødstrailere på norske vinterveier. Det har vi gjort mange ganger gjennom å fremme forslag og tiltak i Stortinget.

Våre forslag om tiltak for å stoppe sosial dumping og kriminalitet i transportsektoren som kategorisk har blitt stemt ned av høyresiden.

Samferdselsministerne fra Frp hevder at kontrollvirksomheten har økt. Det er vanskelig å se at det hjelper. Det er allerede forbud mot å kjøre lastebil på norske vinterveier uten godkjente vinterdekk og kjetting. Mange gjør det likevel, men burde åpenbart vært stoppet på grensen.

Erna Solberg sin regjering må faktisk komme på banen med svar og tiltak på hvordan de skal stoppe juks og fanteri og med svar på hvordan de skal håndtere den alvorlige situasjonen vi nå ser konsekvensene av på norske veier.

Regjeringen må gi svar på om den internasjonale dekkmerkingen holder mål for norske vinterforhold. Hvordan kontrollerer man for eksempel at sjåførene på vogntog som faktisk har lovlige kjettinger, har kunnskap til å legge de på? Og hvorfor får utenlandske vogntog med «liksom-kjettinger» som egentlig bare er skrot, passere?

Vi vet at det jukses med kjøre- og hviletidsbestemmelsene, at det jukses med bombetalinger og at det jukses med lønns- og ansettelsesforhold. Summen av dette gjør at de useriøse aktørene vinner konkurransen over seriøse transportbedrifter.

Hvis ikke samferdselsministeren gidder å ta denne kampen, men overlater til «markedet» å rydde opp, vil det fort bli veldig vanskelig å drifte for norske transportbedrifter, med norske sjåfører.

Arbeiderpartiet har altså flere ganger foreslått konkrete tiltak for å stoppe sosial dumping og kriminalitet i transportsektoren, noe som blir kategorisk stemt ned av høyresiden. Blant annet har vi foreslått:

  • Juridisk, økonomisk og forsikringsmessig medansvar for oppdragsgiver.
  • Regionale verneombud for transportsektoren.
  • Tydeligere retningslinjer og myndighet til å kunne holde igjen kjøretøy.
  • Krav om glattkjøringskurs for alle sjåfører.

Kreve at det skal være betalt inn penger på de obligatoriske bompengebrikkene før kjøretøyet krysser grensen, noe som vil kunne sjalte ut mange av de verste bandittene.

Fylkespolitikerne fra Nordland, Troms og Finnmark fremmer nå krav om flere kontroller på grensen og endring av forskriftene som gjør at gode vinterdekk for nordnorsk vinterføre kreves. Dette er krav jeg støtter opp om.

Jeg ber samferdselsminister Dale om å ta problemene på alvor og rydde opp. Den farlige og kritiske situasjonen vi daglig ser på nordnorske vinterveier krever handlekraft og vi trenger det nå!