DEBATT:

Samiske stedsnavn er en del av Tromsø, og ved offentlig anerkjennelse blir identiteten som samisk by tydeligere

På vegne av Romssa Sámi Searvi er det gledelig å kunne gratulere Tromsø kommune med dette vedtaket, skriver Vidar Andersen, Leder Romsa Sámi Searvi / Tromsø sameforening.

Vidar Andersen, leder i Romsa Sámi Searvi / Tromsø sameforening  Foto: PRESSE

meninger

Formannskapet i Tromsø kommune har i dag vedtatt 19 samiske stedsnavn, og kvensk navn på byen. Byen har med dette offisielt fått samisk og kvensk navn: Romsa og Tromssa.


Nå blir det nye samiske og kvenske stedsnavn i Tromsø

Formannskapet vedtok å godkjenne 19 nye samiske navn på grender, bydeler og områder i Tromsø, samt et helt nytt kvensk navn på Tromsø.

 

På vegne av Romssa Sámi Searvi er det gledelig å kunne gratulere Tromsø kommune med dette vedtaket! Dette vedtaket er en anerkjennelse av kommunens samiske tilstedeværelse gjennom navn på steder, dette markerer at samiske stedsnavn er en del av kommunens offentlige rom!

Tromsø har også sin egen samiske dialekt å være stolt av. Før jul ble det utgitt en ordbok, «Just Qvigstads lappiske ordbok fra Kaldfjord og Vesterålen».


Kommentar:

Tromsø Høyres sameproblem

Tromsø Høyre må ta et oppgjør med holdninger til samiske spørsmål internt i egne rekker, skriver politisk redaktør Martin Lægland.

 

Denne ordboka har ord fra en samisk dialekt som en gang i tiden var et levende språk i Kaldfjord, og har blitt pratet mange steder i kommunen helt til vår tid. Denne ordboka er også en bekreftelse på samers tilstedeværelse i Tromsø kommune gjennom lang tid.


Debatt:

«Tromsø har aldri vært en samisk by»

17. januar informeres innbyggerne i Tromsø gjennom iTromsø at 19 grender, bygder og bydeler i kommunen har fått navn på samisk. Her skal det også skiltes på samisk, hvis saksbehandlerne i kommunen får det som de vil, skriver Høyres Bodil Ridderseth Larsen.

 

Stedsnavn forteller ikke bare noe om tilstedeværelse, de sier noe om hvordan folk har levd, de er språkhistoriske skatter og ikke minst, de er en del av identiteten.

Samiske stedsnavn er en del av Tromsø, og ved offentlig anerkjennelse av samiske stedsnavn blir identiteten som samisk by tydeligere. Dette er vi sikre på vil være til stor glede for innbyggerne, og dette vil også bety noe for bevisstheten om Tromsøs samiske historie.


Debatt:

«Tragisk om samisk i Tromsø»

Bodil Ridderseth Larsen fra Høyre skriver i et innlegg i iTromsø 20. januar at det er «tragisk» at steder i Tromsø skal få samiske navn. Sjeldent har ordet tragisk blitt mer misbrukt, skriver Barbara Vögele, førstekandidat for Tromsø MDG.

 

De fleste stedsnavnene som er ligger på fastlandssida i kommunen, men det vil være naturlig at kommunen ser til andre deler av kommunen som for eksempel Sállir/Kvaløya og Ráneš/Ringvassøya ved senere behandling av samiske stedsnavn.

Lihkku beivviin! Onnitella!