Debatt:

Trafikkaos utenfor den nye turnhallen – bilen er blitt vinneren på Templarheimen

Kjørende foreldre bidrar dermed til å skape et kaotisk trafikkbilde der det blir utrygt å ferdes, spesielt for dem som går og sykler.

88Foto: privat 

meninger

Vi som har gått eller syklet daglig gjennom lysløypa og forbi den nye turnhallen i det siste året, har registrert stor byggeaktivitet, veiarbeid og mye trafikk ved turnhallen og det kommende Tromsøbadet.


Ordføreren åpner for flere parkeringsplasser ved Tromsøbadet – det vil SV sette en stopper for

Tromsø-politikerne vil se på muligheten for å lage flere parkeringsplasser ved Tromsøbadet.

 

I perioder har det vært uoversiktlige og nærmest farlige forhold for gående og syklister i området. Dette er ingenting sammenlignet med trafikkaoset som har utviklet seg på kveldstid når hundrevis av barn og unge skal på turn i den nye turnhallen. Biltrafikken og trafikkaoset har tatt seg opp i takt med asfalteringa og utbygginga av den brede veien inn mot turnhallen.


Her kan du gå på ski i preparerte spor: – Absurd gode forhold

Har du fått ski i julegave – eller har du tatt fram paret fra i fjor. Da har du godt over fem mil preparerte spor å boltre deg i.

 

I høst syklet vi sammen med våre syvåringer til turning gjennom lysløypa fra Charlottenlund. Vi ble overrasket da vi kom fram og innså at det nærmest ikke var mulig å komme seg over veien fra lysløypa til turnhallen. I løpet av mørke høstkvelder har vi vært vitne til risikofylte situasjoner der biler kjører inn mot hallen. Noen biler står lenge på tomgang, og unger hopper ut og inn av bilene.

Bilene kjører tett i tett og stanger i køen for å komme seg nærmest mulig hallen, og i neste øyeblikk forsøker de å snu og rygge. Noen velger å rygge inn mot lysløypa og gangfeltet. Mellom bilene prøver barn og unge å komme seg over veien mot hallen fra gangfeltet og lysløypa.


Tromsøbadet har kun 100 parkeringsplasser. Nå frykter de busstoppene i området skal legges ned

Siv-Hege Helsing Schrøen, daglig leder for Tromsøbadet, er svært bekymret for hvordan folk i det hele tatt skal komme seg til Tromsøbadet når det åpner på Templarheimen neste høst.

 

Kjørende foreldre bidrar dermed til å skape et kaotisk trafikkbilde der det blir utrygt å ferdes, spesielt for dem som går og sykler. Det er mulig at parkeringsplassen ved hallen er ment for turntrenerne, men i praksis brukes denne av alle kjørende som kommer, samt at den brukes som snuplass. Bilen har rett og slett fått forkjørsrett tett inntil lysløypa. Det er et urovekkende skue.

Da vi registrerte og reagerte på dette kaoset i fjor høst, antok vi at den manglende trafikkreguleringa kun var ei mellomløsning i en kortere periode. Når vi nå i januar har gått med syvåringene på ski til turntrening, ser vi med forskrekkelse at dette bare vedvarer, og at ingen tar tak i problematikken.


 

Vi forventer at Tromsø kommune stenger av området for innkjøring og parkering. Dersom dette ikke blir gjort umiddelbart, oppfordrer vi foreldre som virkelig må kjøre barna til turntrening, om å parkere ved Fløyahallen. Slik som situasjonen er nå, setter bilistene de myke trafikantene, særlig barn og unge sin trygghet på spill.

Er det slik vi ønsker det? Hvorfor har bilen fått hovedrollen i det området som skal brukes til idrett, rekreasjon og friluftsliv, særlig for barn og unge? Hvorfor har man valgt å bygge en bred vei som ender i en blindtarm av en parkeringsplass inn mot turnhallen? Hvordan skal dette bli når Tromsøbadet åpnes?


Elleville salgstall for Tromsøbadet: – Vi ble helt sjokkert

På to uker har Tromsøbadet solgt billetter for godt over 400.000 kroner.

 

Det kan synes som om det ikke er planlagt hvordan biltrafikken skal reguleres, og heller ikke hvordan biler, syklende og gående skal forholde seg til hverandre i dette området. Utrolig nok har bilen blitt vinneren! Hva sier planene i området om miljøhensyn og tilrettelegging for gående og syklende? På hvilken måte er et helhetlig folkehelseperspektiv lagt til grunn i planlegginga av området?

I en hektisk hverdag oppleves det ikke som et alternativ for mange å ta bussen, sykle eller gå til dette området, men dette må endres. Vi oppfordrer kommunen til å fjerne parkeringsplassen nært hallen slik den ligger i dag, og heller prioritere å lage trygg tilrettelegging for gående og syklende. Ved å gjøre det kan barn dra til området alene, uten at foreldre kjører dem.


Politiet advarer etter at blotter er observert i Tromsømarka: – Vær årvåkne

Politiet i Tromsø har mottatt flere tips om blotting i området Templarheimen.

 

Det skal ikke være utrygt å la barn dra alene til turnhallen og Tromsøhallen, og etter hvert til Tromsøbadet, det være seg ved å sykle, gå eller å gå på ski. Slik som situasjonen er nå, er dette området et trafikkfarlig og lite barnevennlig område.

Gjør ikke kommunen noen kraftige grep umiddelbart, vil de farlige trafikksituasjonene som vi har sett uke etter uke, ende med verre hendelser i møte mellom bil og myke trafikanter.