DEBATT:

Tromsø Høyre og byvekstavtale

Dette vil i klartekst bety redusert busstilbud og dyrere billetter for bussbrukerne i Tromsø i år, skriver Ivar B. Prestbakmo (Sp), fylkesråd for samferdsel og miljø.

Ivar B. Prestbakmo (Sp)  Foto: Tom Benjaminsen

meninger

Jeg forutsetter at Tromsø Høyre i helga ikke setter i spill hvorvidt man står ved å ville ha byvekstavtale på plass i 2019, snarest. Hvis ønske om byvekstavtale settes i spill, tvinger det fylkeskommunen til å reversere vår kollektivsatsing planlagt jmf. ny busskontrakt fra august.

Jeg er heller ingen tilhenger av bompenger, og vil som sikkert de fleste helst slippe å betale, og mener at staten gjennom skatteseddelen burde finansiere det vi trenger av infrastruktur og transportsystemer i landet, enten det er stat, fylkeskommune eller kommuner som gjennomfører det og har ansvaret.


Kommentaren:

Er nå egentlig Høyre imot bompenger?

Jeg har imidlertid vanskelig for å se for meg at Kvaal eller Bråthen plutselig ønsker å velte alle trafikale prosjekter for kommunen i årtier fremover, skriver Stig Jakobsen i sin kommentar.

 

Men slik er det ikke med dagens regjering og stortingsflertall, og uten en byvekstavtale for Tromsø på plass i 2019 blir det konsekvenser (vi må gjerne jobbe for GPS-løsninger, men pengene fra staten gjennom en byvekstavtale må på plass i år, før sommeren).


Kvaal varsler omkamp om bompenger:

– Ikke sikkert at noen av de 15 bomstasjonene settes opp

Høyres ordførerkandidat Hans Petter Kvaal vil gjøre store endringer i bompengeavtalen, men avviser at utspillet er et frieri til Frp.

 

Hvis Tromsø Høyre, slik mediene har formidlet det, skulle ende med å vurdere å utsette oppstart av byvekstavtale, må det informeres fra vår side om at dette skaper store utfordringer for nødvendig satsing på bybussen i Tromsø, fordi:

Basert på Tromsø kommunes tverrpolitiske enighet om byvektsavtale og brukerfinansiering/bompenger, har fylkeskommunen valgt å legge til grunn en vesentlig oppbygging av busstilbud både i inneværende og kommende bussanbud.


Naturvernforbundet ut mot Kvaals (H) bompengeutspill: – Dette kan være med å torpedere hele den nye byvekstavtalen

– Jeg tolker dette som en omkamp om den sentrale samferdselspolitikken i kommunen, sier Anton Petter Hauan i Naturvernforbundet om Hans Petter Kvaals (H) utspill om bompenger.

 

I den grad det oppstår usikkerhet om Tromsø kommunes vilje til å stå bak dette og gjennomføre forliket, så kan ikke fylkeskommunen se bort ifra dette, og vil allerede nå måtte starte arbeidet med å redusere våre kostnadsforpliktelser. Dette vil i klartekst bety redusert busstilbud og dyrere billetter for bussbrukerne i Tromsø i år.

Det er lagt inn en forutsetning om inngåelse av byvekstavtale og dermed friske midler fra belønningsordningen i budsjettet for 2019. Dette handler det om:

Nytt bussanbud fra 1. august 2019: Merkostnader knyttet til ny bybusskontrakt fra 1.8.2019 er forutsatt dekket av byvekstavtale/belønningsmidler. Samlede kostnader for produksjonsøkningen er beregnet til 57 millioner kroner for 2019 som driftsår.


Debatt:

Ran av bilistene

Bilistene i Tromsø har i økende grad tatt ansvar for å kjøpe mer og mer miljøvennlige biler. Hvorfor skal bilistene da fortsatt belastes med fiskale avgifter til kommunekassen?

 

Kostnadene fordeler seg på følgende elementer:

  • Merutgifter kontrakt: 38 millioner kroner (økt ruteproduksjon)
  • Opparbeidelse midlertidig snuplass Tromsøsvingen: 5 millioner kroner
  • Billetteringsutstyr/økt antall busser: 9 millioner kroner
  • Økonomisk virkning sonetakstendring: 5 millioner kroner

Om byvekstavtale ikke kommer på plass, eller at usikkerheten blir stor nok, så må fylkeskommunen i løpet av våren ta grep for å skalere ned busstilbudet og redusere kostnadene for bussdrift i Tromsø!

Det er mye som skal på plass før sommer 2019, før kontraktstart.

Realiteten er at om Høyre på sitt møte i helga skaper usikkerhet om man ønsker å få på plass en byvekstavtale i år, som sikrer økonomi i år fra staten (innfasing av belønningsmidler i byvekstavtale i 2019, til erstatning for belønningsvtalen som gikk til 1/1-2019), så ryker hele kollektivsatsingen i august.


Sp vil også ha endringer i bompengeavtalen

Sp-leder Marlene Bråthen støtter utspillet fra Hans Petter Kvaal (H) om å gjøre endringer i byvekstavtalen. Bråthen mener den er dårlig tilpasset distriktene i kommunen.

 

Alt dette vil være både ødeleggende og svært synd, da vi fra 2015 og fram til i dag har fått en økning på 13 prosent i kollektivreiser gjennom de tiltak og den satsingen fylkeskommunen har gjennomført de siste årene ved hjelp av bla belønningsordningen.

Belønningsordningen opphørte ved årsskiftet, og skal innpasses i Byvekstavtale for Tromsø etter forhandlinger mellom kommunen, fylkeskommunen og staten (nasjonal politikk). Uten byvekstavtale, ingen statlige penger til kollektiv, gange og sykkel, og da blir konsekvensen kutt ifht dagens tilbud, og ingen ytterligere satsing som vi per i dag har planlagt. Det er den umiddelbare konsekvens av eventuelt ikke å få på plass en byvekstavtale i 2019.


Høyre snur om bompenger: SV og Ap reagerer med vantro

Arbeiderpartiet og SV tror nesten ikke sine ører når de får vite at Høyre vurderer å bryte ut av bompengeforliket.

 

Lokalt bør heller alle bruke kreftene sine på å få regjeringen til å starte forhandlingene med kommunen og fylkeskommunen umiddelbart. Samt engasjere seg in mot regjering til å få de til å legge mere penger på bordet i en forhandling om byvekstavtale for Tromsø istedenfor bompenger.

Jeg forutsetter fortsatt at også Tromsø Høyre ønsker en byvekstavtale der man får til en fremtidsrettet transportløsning i Tromsø, der næringstransporten kommer seg fram, der flest mulig gis mulighet til å velge buss, gange og kollektiv, og vi får lagt til rette for at innfartsparkering og gode kollektivløsninger som kan fungere for folk utenfor bysonen også gjennom en byvekstavtale mellom kommune, fylkeskommune og stat.

Jeg forutsetter at lokalpolitikere i Tromsø som har ambisjoner om å styre kommunen etter kommunevalget til høsten med ansvar for helheten i et lengre perspektiv enn september 2019, vil bidra til at vi får på plass en byvekstavtale med god statlig medfinansiering, og ikke sender en mulig byvekstavtale ut på en evig runddans lik E8 i Ramfjord har opplevd.