Debatt:

Åpent brev til helseministeren

Foretakstillitsvalgte og konserntillitsvalgte fra Fagforbundet og LO Stat er sterkt kritisk til regjeringens kommende pålegg om at Finnmarkssykehuset skal bli en del av UNN.

KRITISKE: Forfatterene av debattinnlegget er kritiske til regjeringens kommende pålegg om at Finnmarkssykehuset skal bli en del av UNN, og krever at helseminister Bent Høie tar grep. 

meninger

Vi vil rette stor kritikk til at det ikke har vært fulgt noen av arbeidslivets spilleregler, til tross for at disse (også kjent som trepartssamarbeid og den norske modellen) er viet et eget avsnitt i regjeringserklæringen.

Dette kommende krav vil medføre store endringer for cirka 10 000 ansatte og det vil få store konsekvenser lokalt, regionalt og nasjonalt.

Vi er meget bekymret for at vårt universitetssykehuset UNN HF skal ha ansvaret for så mange lokalsykehus, samtidig som de skal være sterk på spesialisert behandling, utdanning og forskning. Vi er like bekymret for lokalsykehusenes rolle og oppgaver.


Sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset:

Det er ikke utredet hvordan en sammenslåing vil påvirke livsviktige funksjonene for befolkningen i hele landsdelen

Sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset må utredes, krever tre tidligere direktører ved UNN og Finnmarkssykehuset.

 

Vi mener at regjeringen setter UNN HF og Finnmarkssykehuset i en meget vanskelig situasjon. Ingen andre universitetssykehus har 6 lokalsykehus hvor avstanden imellom ikke er ubetydelig. Vi minner om at sykehusene er lokalisert i Narvik, Harstad, Tromsø, Hammerfest, Kirkenes og Longyearbyen. I tillegg er det flere DMS og DPS, SANKS, Samisk helsepark, prehospitale tjenester med mere.

Vi er derfor mildt sagt overrasket over at regionreformen blir brukt som et argument for den varslede omstillingen.

Vi er også kritiske til at pasientorganisasjonene og andre aktuelle ikke har vært med i en prosess.

Vi forventer at regjeringen med helseminister Bent Høie stopper opp og hører på hva både fagmiljø i begge foretak og tillitsvalgte sier og stanser den kommende endringen av Finnmarksykehuset HF og UNN HF.


Sammenslåingen av UNN og Finnmarkssykehuset: – Konsekvensene av sammenslåingen kan være alvorlige, sier tidligere sykehusdirektør

Tidligere sykehusdirektører er bekymret over at regjeringen har bestemt at UNN og Finnmarkssykehuset skal slås sammen. De frykter sammenslåingen vil gå ut over sykehusets kjernevirksomhet.