Debatt

Skal vi øyremerke inntektene frå Tromsø Parkering?

Tromsø kommune har ca. fem millionar i inntekter frå Tromsø Parkering kvart år. Desse fem millionane er ikkje annleis enn dei andre pengane vi har.

Pål Julius Skogholt (SV), her avbildet sammen med partikollega Gunhild Johansen 

meninger

Ifølgje Nordlys tok Aps Gunnar Wilhelmsen til orde for å øyremerke inntektene Tromsø Parkering til å bruke dei i sentrum. Dette vil eg åtvare sterkt mot.

I ein situasjon der Helse- og velferdssektoren står overfor tøffe tak og nedstyring av verksemda, der skolane og barnehagane i alle fall ikkje har meir pengar enn dei treng, blir det heilt feil å unnta ein slump pengar frå den generelle prioriteringa vi må gjere i Tromsø.

Det kan godt tenkast at vi bør bruke meir pengar på å utvikle Tromsø sentrum. Men dersom vi skal gjere det må vi gjere det i open diskusjon med det vi treng å bruke pengar på i eldreomsorga, i skolane, og til brøyting.

Tromsø kommune har ca. fem millionar i inntekter frå Tromsø Parkering kvart år. Desse fem millionane er ikkje annleis enn dei andre pengane vi har. Vi må ikkje binde oss opp i korleis vi skal bruke dei.