Debatt

Den desentraliserte skolestrukturen i Troms må bestå når fylkene slås sammen

En modell med fritt skolevalg i Troms vil undergrave den desentraliserte skolestrukturen for videregående opplæring i Troms.
meninger

Fra 1.1.2020 blir Troms og Finnmark slått sammen til ett fylke, og arbeidet med sammenslåingen er nå i gang. Troms Sp er opptatt av å opprettholde den desentraliserte strukturen i den videregående skolen i Troms når Troms og Finnmark fylke blir slått sammen.

Dette er grunnleggende viktig for å sikre at flest mulig ungdommer i Troms får et videregående skoletilbud nært hjemstedet, og for at elevene skal ha mulighet til å bo hjemme mens de tar videregående utdanning.

I Finnmark fylke er det innført en ordning med fritt skolevalg. Denne ordningen er innført på grunn av spredt befolkning og store avstander mellom de ulike skolestedene. Dette for å imøtekomme ønsket om at elever som må bo borte for å ta videregående utdanning skal kunne ha mulighet til å bo hos familie/kjente ved skolestedene i hele fylket, der det måtte passe den enkelte.

En slik modell ønsker ikke Troms Sp å innføre i Troms. En modell med fritt skolevalg i Troms vil undergrave den desentraliserte skolestrukturen for videregående opplæring i Troms, og vil medføre at flere elever må flytte hjemmefra som 16-åringer for å ta videregående utdanning.

Troms Sp krever at den desentraliserte skolestrukturen i Troms skal bestå i den nye Troms og Finnmark fylkeskommune, og sier nei til fritt skolevalg i Troms.