Debatt:

Tromsø – mer enn bare byen

Mari-Ann Benonisen ønsker å minne byens politikere på at det også bor folk i Jøvik som har krav på trygghet med tanke på skredproblematikken i Holmbuktura.

HÅPER PÅ HANDLING: Mari-Ann Benonisen (Ap), som både sitter i kommunestyret og er leder for Lakselvbukt bo- og servicesenter, håper det endelig blir skredsikring av Holmbuktura.   Foto: SALLY ROSENDAHL

meninger

Tromsø kommune er en stor kommune. Det er viktig at vi som politikere har en grunntanke om at vi skal legge til rette for at alle innbyggerne skal ha like forutsetninger for å oppleve trygghet og det å bli ivaretatt på en god måte.


 

Det handler om å tilrettelegge for at hver enkelt skal få muligheten til å leve det gode liv, enten du bor sentralt i Grønnegata eller i Jøvikvegen ytterst i kommunen.

Vi har lest i avisa at det har gått snøskred i sentrum med bruddkant på 30 centimeter, noe som kan oppleves alvorlig nok. Tromsø kommune ved bydrift uttaler seg om at det er deres ansvar å rydde slike skred og det er flott.


Bygda har vært isolert i nesten en uke – vurderer båttransport med forsyninger

Veien under Holmbuktura åpner heller ikke tirsdag. Beboerne i Jøvik har nå vært kuttet av fra omverdenen i snart en uke.

 

En annen gang kunne vi lese om at det var gått takras på en kommunal bygning i sentrum, også det kan være alvorlig. Tromsø kommune har også her ansvar for å rydde opp.

Fylkesvei 293 ved Holmbuktura i Tromsø kommune er ofte stengt, enten på grunn av fare for ras eller når det har gått ras over veien. Veien gjennom Holmbuktura er for de som ikke kjenner området så godt, et av Norges mest rasfarlige områder.


Her utløses nok et skred i Holmbuktura – håper å åpne veien igjen i morgen

Statens vegvesen utløste et kontrollert skred i Holmbuktura mandag. Håpet er at veien til Jøvik åpnes i løpet av tirsdagen, etter at bygda har vært isolert siden fredagens snøskred.

 

Når det går ras her snakker vi om enorme skred med opptil 20 meter i høyden når raset treffer veien. Selv om dette er en fylkesvei, så har Tromsø kommune også her et ansvar for tiltak og beredskap for folk som bor i området.

14. februar ble veien på nytt stengt, en såkalt planlagt stengning på grunn av stor rasfare. Dagen etter mens veien fortsatt var stengt, gikk det imidlertid et ras over veien og innbyggerne nord for Holmbuktura kan på nytt bli isolert på ubestemt tid. Forut for stengningen i går har det vært meldt om mildvær og store nedbærsmengder, noe som fører til stor rasfare.


Odd Egil (58) klarte så vidt å stoppe foran skredet ved Holmbuktura: – Jeg husker jeg ropte høyt: «Å dæven, skred!»

Etter halvannet døgn åpnet veivesenet den skredutsatte veien til Jøvik. Det ble nesten fatalt for Odd Egil Nilsen.

 

Et av problemene denne gangen var at det manglet strøbil. Siden stengningen var planlagt lå alt egentlig ligge til rette for at en strøbil kunne vært på plass. Men slik ble det ikke! Fra selve rasområdet til Fornes er det snakk om 20 kilometer, 20 kilometer med såpeglatt føre. Hvilket ansvar har Tromsø kommune her?


Stengt vei gjør at Tone er innesperret i bygda: – Det er en psykisk påkjenning

Når fylkesveien ved Holmbuktura stenges på grunn av skred, blir ei hel bygd isolert. Tone Solbakken kommer seg ikke på jobb.

 

Gruppeleder for Arbeiderpartiet Jarle Heitmann har tidligere stilt spørsmål i formannskapet om denne type beredskap i nettopp dette området.

Som politiker og innbygger er det betenkelig at slike tilstander kan oppstå. Hvorfor skjer det?