Debatt:

Verftstomta tilhører Tromsø gamleby, og i et slikt område bygger man bare ikke hva som helst

- Det er for meg vanskelig å forstå hvordan kulturnasjonen Norge og kulturbyen Tromsø kunne tillate dette prosjektet, midt inne i Tromsø gamlebys kjerneområde.

ALENE PÅ VERFTSTOMTA: Det hvite betongbygget er det gamle smie- og maskinverkstedet fra 1911. Bortsett fra tre bygg i Skansegata, er dette det eneste bygget som blir bevart etter at Tromsø Mekaniske flyttet. Arbeidet med å fylle ut masser i sjøen pågår for fullt.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

I sin leder lørdag 16. februar hevder Nordlys at det var klokt av byutviklingskomiteen å gi tommelen opp for bygging av 400 boliger på Verftstomta. Tillat meg å være uenig.


Reiser innsigelser til Nordbyen-plan

Fylkesmannen i Troms fremmer to innsigelser til områdeplanen for Nordbyen.

 

Det er for meg vanskelig å forstå hvordan kulturnasjonen Norge og kulturbyen Tromsø kunne tillate dette prosjektet, midt inne i Tromsø gamlebys kjerneområde. Verftet har en 150 år lang industrihistorie å vise til, og hvordan denne historia bare kunne jevnes med jorda (i all hovedsak), er for meg akkurat like uforståelig.


 

At Riksantikvaren, på toppen av det hele, presterte å velsigne dagens utbygging, gjør ikke akkurat sakrn bedre. At Nordlys og Riksantikvaren kan påstå at hensynet til Skansen er ivaretatt på en god måte gjennom denne utbygginga, står for øvrig godt i stil med hvordan Norge og Tromsø har ivaretatt dette fantastiske kulturminne historisk sett. Skansens 800 år lange historie er dessverre, slik jeg ser det, historia om mislighold, kunnskapsmangel, ukultur og ignoranse.

Neida, jeg er langt i fra imot at det skal bygges nye boliger i sentrum, men bare ikke hvor som helst i sentrum. Når verftstomta først skulle utbygges/transformeres, så burde den etter min mening kommet hele Tromsøs befolkning til gode, og det på en helt annen måte enn det dagens utbygging representer.


Riksantikvaren advarer mot innbygging av Tromsøbrua

– Bebyggelsen har høyder som bygger inne brua, skriver Riksantikvaren.

 

Verftstomta «tilhører» Tromsø gamleby, og i et slikt område bygger man (les: samfunnet) bare ikke «hva som helst». Hva som kunne kommet i stedet for, har jeg ytret meg om flere ganger tidligere, og skal ikke gjenta det her og nå. Det toget har dessverre gått, og jeg må selvsagt forholde meg til «realitetene», slik de fremstår per dato.

Nordlys mener at denne utbygginga er «et av de mest spennende utviklingsprosjekt i bykjernen på lang tid». I tillegg er det både «urbant og innovativt», må vite. Hva som er så spennende og innovativt ved å rasere våre viktigste felles kulturminner, vår bys sjel og historie, har jeg imidlertid vondt for å se.

Men kanskje man i urbanitetens og innovasjonenes navn skulle foreslå at all gammel bebyggelse i Storgata bare burde jevnes med jorda? I tillegg båndlegger jo både domkirka og bygget til Tromsø Kunstforening store sentrumsarealer, som også kunne benyttes til tusenvis av nye bo-enheter. Men da må vi først få revet disse byggene.