Debatt:

Regjeringen har et tillitsproblem i Nord-Norge

Oddvar Skogsli svarer Einar Sørensen i dette debattinnlegget.
meninger

Einar Sørensens innlegg i avisa nylig viser til at regjeringen har et tillitsproblem i Nord-Norge, og det er vi mange som kan skrive under på. Hvorfor? Norges forsvarssjef viser til at den nordlige landsdel ligger åpen for andre. Årsak: En nedrigget hær, samt manglende sjø og luftforsvar. Vi husker debatten om kjøp av nye kampfly F35 og hvor styrket forsvaret av den nordlige landsdel ville bli.

Hva hører vi nå? F35 har ikke drivstoffkapasitet til annet enn en tur til Nordkapp før de må snu grunnet drivstoffmangel. For og bøte på dette må det anskaffes x antall tankfly til et ukjent antall milliarder. Men først må det en utredningen til som kan hende like lang tid som utredningen om F35. Nedbyggingen fortsetter ved å flytte hoveddelen av 339 skvadronen fra Bardufoss og sør for Dovre. Og hva med de nye helikoptrene som blant annet skulle styrke Kystvakten, og som har vært sak for diverse regjeringer helt fra det forne årtusen, og som ingen vil ta ansvar for – eller si om de noensinne vil bli levert?

Siste skudd på nedbyggingen er vedtaket om nedleggelse av 2. bataljon på Skjold. En kjent og aktet mann som jobbet i- og for forsvar av vår landsdel, Lars J. Sølvberg, viser til at et uforsvarlig fravær av forsvarsevnen av den nordlige landsdel er et av de store feilgrep som denne og tidligere regjeringer har ført, og er årsak til økende usikkerhet i befolkningen.

Det er videre utrolig at et flertall på Stortinget trosser tilrådningen fra forsvaret og befolkningen i nord, og vedtar flere ganger at flybasen på Andenes skal skrotes. At den sivile luftfart fraråder å flytte til Evenes overses. Jeg har sagt det før og gjentar gjerne, her må ligge noe bak.