Tromsøbadet gir økte utslipp

Kostnadene for miljøet har blitt for store, mener innleggsforfatterne.

Foto: Ronald Johansen 

meninger

Nå går Tromsø kommune inn for å ta mer av friområdet rundt Tromsøbadet for å utvide parkeringa for bilistene. Tilrettelegging for busstransport er fremdeles i det blå, det er økt bilbruk det legges opp til. Helt logisk. For når alle bydelsbasseng, inkludert Alfheim, legges ned, og alle badegjester skal ha transport til badelandet, medfører det et økt transportbehov. Som må tas med bil.

Av og til må vi lure på hvor tanke- og orienteringsevnen er hos våre folkevalgte, når flertallet (Høyre, Rødt, AP, SV) i ett og samme grep greier å

  • Legge ned bydelsbassenger som kan nås til fots, også Alfheim
  • Svekke kommuneøkonomien med milliardinvestering
  • Påføre solide, årlige driftsunderskudd som går utover skole og omsorg
  • Gjøre inngrep i natur og friarealer
  • Skape økt trafikkbelastning og køer opp mot Grønnåsen
  • Øke utslippene gjennom tilrettelegging for bilbruk
  • Gjøre det dyrere for den enkelte og familier å bade
  • Økt vente- og transporttiden for skolesvømming

Dette må være noe i retning av verdensrekord i dårlig planlegging. Så stor inkompetanse som det kommunen her har utvist, er det bare stortingsgarasjen som kan matche.

Og så kommer paradokset: Tromsø kommune maser på staten for å få til forhandlinger om en byvekstavtale der staten skal bidra med finansiering av tiltak som kan begrense bilbruken i Tromsø. Med kjennskap til satsingen på et bilbasert badeland kan statens forhandlere lene seg rolig tilbake og smile av sin motpart.

Visst vil vi få tilgang til et flott 50-metersbasseng og mye annet å kose oss i. Men etter vårt syn er kostnadene for miljøet blitt for store. Derfor bør planene for økt parkering og bilbruk skrinlegges, og kommunen må forsere planlegging for å betjene Tromsøbadet med regulær busstransport «til døra». Og for øvrig innstille seg på miljømessig og økonomisk skadebegrensning for denne, på alle måter håpløse, plasseringa av et badeland.