Debatt

Her er fem grunner til at du bør gå i tog på kvinnedagen

Kvinnfolk skal tas på alvor, ikke på rumpa.

VIL HA DEG I TOGET: « Når «fitte» er et skjellsord i skolegården og korte skjørt gis skylda for voldtekt, må vi rope høyt at nok er nok», skriver Sigrid Bjørnhaug Hammer i Troms Sosialistisk Ungdom   Foto: PRIVAT

meninger

Fredag klokken 17 på Stortorget kan du igjen markere kvinnedagen ved å gå ut i tog. Våre bestemødre, våre mødre og vi har tidligere kjempet fram retten til selvbestemt abort, kjempet fram forbud mot diskriminering på grunnlag av kjønn og tatt opp kampen mot seksuell trakassering gjennom #Metoo-kampanjen. Imidlertid er vi langt ifra mål. Om du er i tvil om du skal gå i tog, vil jeg gjerne gi deg noen gode grunner til hvorfor du bør bli med.

1. Fordi kvinner kun tjener 87 prosent av det menn gjør

Ifølge SSB tjente kvinner i 2018 bare 87 prosent av det menn gjorde. Det skyldes blant annet at de tradisjonelle kvinneyrkene ennå er dårligere betalt enn de tradisjonelle mannsyrkene, men også at menn tjener også mer enn kvinner når de har samme yrke. For å sette det i perspektiv, er det som om vi kvinner jobber gratis fra 24. oktober og ut året. Kampen for likelønn er en av de viktigste kampene for et likestilt samfunn. Vi vil ikke ha et samfunn der kvinner er økonomisk avhengig av menn. Likestillinga er ikke en realitet før «lønn etter kjønn» ikke lenger er en praksis.

2. Fordi kampen mot seksuell trakassering ennå ikke er vunnet

Høsten 2017 tok kvinner et stort oppgjør med seksuell trakassering gjennom #Metoo-kampanjen. Tusenvis av kvinner i ulike yrkesgrupper og miljøer fortalte sine historier. Når én av tre kvinner i kulturlivet og én av fem kvinnelige leger har blitt utsatt for seksuell trakassering, er det viktig at vi fortsetter å kjempe mot ukulturen. Når «fitte» er et skjellsord i skolegården og korte skjørt gis skylda for voldtekt, må vi rope høyt at nok er nok.


Tusvik oppretter kvinnemagasin

Komiker Sigrid Bonde Tusvik oppretter et kvinnemagasin med feministisk innhold sammen med journalist Ida Eliassen-Coker.

 

Problemet er ennå ikke løst når politikere i maktposisjoner kort tid etter de har utført dokumentert, grenseoverskridende adferd gjør politisk comeback. Vi må aldri gi oss i kampen mot maktmisbruk og seksuell trakassering. Kvinnfolk skal tas på alvor, ikke på rumpa.

3. Fordi retten til selvbestemt abort bør utvides, ikke innskrenkes

I fjor høst har kvinner over hele landet gått i tog for å demonstrere mot innskrenkninger i abortloven. Det at kvinners rett til selvbestemt abort er brukt som forhandlingskort i regjeringsforhandlingene, kan vi fremdeles ikke finne oss i. Men, klarer vi å vinne en kamp, så klarer vi å vinne to. Etter uke tolv er det i dag en nemnd som bestemmer om kvinnen må bære fram barnet. Vi mener at kvinner ikke trenger å bli bestemt over; kvinner klarer å ta viktige avgjørelser for seg selv. Vi må fjerne nemndene fram til uke 18. Retten til selvbestemt abort bør utvides, ikke innskrenkes.

4. Fordi skjønnhetstyranniet rammer kvinner hardest

Undersøkelser viser at hele 43 prosent av norske jenter på 16 år er misfornøyd med kroppen sin, og ifølge Norsk Folkehelseinstitutt er det til enhver tid 50 000 kvinner i Norge som har spiseforstyrrelser. Hvilke idealer er det de følger for å oppnå den perfekte kropp?


Ap-fylkeslag vil utvide retten til selvbestemt abort til 18. uke

To av Arbeiderpartiets fylkeslag går inn for å avskaffe abortnemndene og utvide retten til selvbestemt abort til 18. uke.


KVINNEDAGEN: Artikkelforfatter oppfordrer til å gå i tog på kvinnedagen 8. mars.  

 

Det er bare å se deg rundt. Gjennom ulike medier, gjennom porno og gjennom reklame på busstoppet blir ungdom møtt av en retusjert virkelighet. Tromsø kommune har med SV i spissen innført et krav om at all retusjert reklame skal merkes. Det er helt fantastisk! Nå må vi ha en bedre seksualundervisning som gjør unge mer trygge på egen kropp, og vi må vise vår motstand mot skjønnhetsindustrien som tjener penger på at vi har dårlig selvbilde.

5. Fordi ingen er fri før alle er fri – vi må vise internasjonal solidaritet!

På den internasjonale kvinnedagen 8. mars kjemper vi ikke bare for rettighetene til kvinner i Norge. Vi kjemper for kvinner på flukt, kvinner i fattige land og kvinner som lever i kulturer der de blir behandlet som om de er ingenting verdt. Visste du at kvinner i mange fattige land må skulke skolen når de får mensen fordi de ikke har tilgang på menstrasjonsbeskyttelse? Visste du at hvert år blir 14 millioner jenter giftet bort mot sin vilje? Kvinnekamp trengs over alt, og vi må vise solidaritet og bygge søsterskap på tvers av landegrenser, hudfarge og klasse, med alle verdens kvinner. Vi må gå i tog for alle de som ikke kan!

Jeg håper vi ses i toget fra Stortorget i Tromsø på fredag klokka 17 eller at du markerer dagen der du er. Sammen er vi sterke!