Det er mye som ikke holder mål med Havneterminalen

  Foto: Kjetil Vik

meninger

Svar til havnedirektør Jørn-Even Hanssens artikkel om Havneterminalen.

Havnene er en interessant konstruksjon med en blanding av offentlig forvaltningsmyndighet og regulær forretningsdrift. De ansvarlige må passe på at det ikke blir for mye business. Og det tror jeg er grunnen til at vi er der vi er nå.

Jeg er nokså sikker på at havnen har lokket leietakere med så og så mange personer gjennom lokalene hver dag. Det er derfor passasjerene må gå gjennom bygget, enten de vil eller ikke. Hvorfor ikke erkjenne dét, fremfor andre dårlige argumenter?

Det er helst hurtigbåtpassasjerene som har vært i skuddet. Men det er egentlig like ille for passasjerene fra Hurtigruten. De kommer inn på kaia. Hvorfor kan de ikke bare gå derfra og ut i byen? Nå må de gå gjennom en trang sluse. De fraktes opp med rulletrapp og så må de gå samme vei tilbake.

Det er mye som ikke holder mål med Havneterminalen. Hvorfor får ikke drosjene kjøre opp på rampen? Det ville være en stor lettelse for dem som er dårlig til beins.

Selve terminalen er pen nok. Den har også en fin og snøfri plass foran (som må betales dyrt). Men det grå bygget ved siden av? Har det noen selvstendig funksjon i havnen, ut over å være inntektskilde for havnen selv? Det ødelegger meget for selve Prostneset og åpningen sett fra Roald Amundsen-monumentet. Bare se selv!


Åpner treningssenter i splitter nye sentrumslokaler

I november gikk alle Sky Fitness-sentrene i Tromsø ut av kjeden og skiftet navn til Feel 24. Nå gjør treningskjeden fra Trondheim et nytt forsøk på å etablere seg i Tromsø.


Havnedirektøren mener at havnen må beskytte passasjerene. Vi får vel takke for omtanken. Men fortauet ligger der i dag. Bredt og fint og snøfritt om vinteren. Hvorfor ikke la det få en sjanse, åpne og la folk få gå rett ned? Ta det som en prøveordning. Spare 23 millioner (minst). Beløpet tilsvarer minst 100.000 arbeidstimer. De hadde kommet godt med i eldreomsorgen.

Hvis man skulle være engstelig for passasjerenes sikkerhet mot bussene, kunne man jo sette oppet enkelt gjerde. Og kanskje også skille landgangen til flytebrygga for passasjerene fra og til båtene. I alle fall blir det småpenger. Havneterminalen kostet angivelig 436 millioner kroner. Hvor mye skal vi bruke på den sektoren?

Jeg ser av fylkesråd Ivar Prestbakmos redegjørelse til fylkestinget at fylkeskommunen hele tiden har ønsket en direkte inngang til båtene på gateplan. Det samme ble ifølge avisene uttrykt da fylkeskommunen bevilget 10 millioner kroner til den påtenkte løsningen.

Det er besynderlig at havnen ikke engang vil forsøke, men bare stevner fram envist med kostbare tiltak som likevel ikke blir fullt tilfredsstillende.

Skal vi si at det er mangel på sunn fornuft?


Kommentaren

Skjenkepolitikk, næringspolitikk og dumme selvmotsigelser

En restaurantkjede får ikke skjenke alkohol i et kjøpesenter. Næringsfiendtlig eller edruskapspolitisk nødvendighet? Dét er spørsmålet.