Debatt:

«Høyre vil redusere og fjerne eiendomsskatten i Tromsø»

Høyre mener eiendomsskatten er en usosial skatt som ikke tar hensyn til folks inntekter, men kun verdien av boligen.

Høyres ordførerkandidat Hans Petter Kvaal. Foto: Ronald Johansen 

meninger

Derfor vil vi redusere, og på sikt fjerne eiendomsskatten i Tromsø, og helst i løpet av åtte år. Det kan ikke være slik at når det blir tomt i kommunekassen, så skal det enkle svaret fra politikerne være at tromsøværingene må betale mer i eiendomsskatt. Da må heller politikerne prioritere bedre i kommunen sin økonomi. Høyre klarte å redusere eiendomsskatten sist vi satt med styringen i Tromsø, til tross for en utfordrende økonomi. Grunnen til at vi fikk til det, var fordi vi nettopp klarte å prioritere.

De siste fire årene har Arbeiderpartiet, SV og Rødt styrt Tromsø. I 2015 gjennomførte de tidenes største økning i eiendomsskatten, og den gjennomsnittlige huseier måtte betale over 2500 kroner mer i eiendomsskatt i året. Kraftige lønnsøkninger i kommunens toppledelse, bevilgninger til en steinpark på Prostneset til 50 millioner kroner og nei til å konkurranseutsette oppgaver som ikke er en del av kommunens kjernevirksomhet, er alle eksempler på disse partienes dårlige prioriteringsevne. Prisen for det må tromsøværingene betale gjennom kraftig økning i eiendomsskatten, og en kommuneøkonomi som ikke blir bedre, men verre.


Debatt:

«Vi vil ikke høre flere vonde historier om barn og unge som blir holdt utenfor. Vi har alle et ansvar»

En gutt på 9 år med cerebral parese blir trakassert i skisporet når han faller i løypa. Klassen til en 15 år gammel gutt skal på badetur som skoleavslutning. Fordi han bruker rullestol mener skolen det er bedre at han drar og mater ender, alene med assistenten sin. Høres dette ut som en aprilspøk?

 

Høyre vil føre en ansvarlig økonomisk politikk gjennom å prioritere bedre, jobbe smartere og konsentrere seg om kommunens kjerneoppgaver. Kommunen må driftes mest mulig kostnadseffektivt, slik at kvaliteten på tjenestene er gode. Klarer vi å føre en slik økonomisk politikk, vil det bidra til at økonomien i kommunen blir bedre og vi kan opprettholde en god velferd. Da blir det også rom for å redusere eiendomsskatten, slik Høyre klarte sist vi satt med styringen i Tromsø.

Da Gunnar Wilhelmsen ble lansert som ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i oktober i fjor, fikk han spørsmål om han hadde noe å utsette på politikken som Arbeiderpartiet, SV og Rødt har ført de siste fire årene. Svaret hans var kontant nei. Han hadde ingenting å utsette. Med andre ord mener Wilhelmsen det var helt riktig å gjennomføre tidenes største økning av eiendomsskatten og be tromsøværingene betale for Arbeiderpartiet, SV og Rødt sin manglende prioriteringsevne.

For bare noen uker siden kom Wilhelmsen med løfte om at Arbeiderpartiet ikke skal øke eiendomsskatten om de vinner valget i høst. Det løftet har vi hørt fra Arbeiderpartiet en rekke ganger tidligere. Foran valget i 2007 lovet Arbeiderpartiet med ordførerkandidat Arild Hausberg å ikke øke eiendomsskatten. Hva skjedde? Den ble økt bare noen måneder etterpå. Foran valget i 2015 lovet Arbeiderpartiet med ordførerkandidat Kristin Røymo å ikke øke eiendomsskatten betraktelig. Hva skjedde? Den ble økt bare noen måneder etterpå. Historien viser at når Arbeiderpartiet sitter med styringen i Tromsø, så økes eiendomsskatten kraftig. Hvorfor skal innbyggerne ha tillit til at Arbeiderpartiet denne gangen holder løftet sitt om eiendomsskatten, når de ikke har klart det alle andre valgår?

Høyre vil at tromsøværingene skal få beholde mer av sin egen inntekt og at Tromsø skal bli en bedre kommune å bo og leve i. Eiendomsskatten er usosial, og Høyre vil redusere den og på sikt fjerne den. Det har vi klart før, og det skal vi klare igjen, fordi Høyre har viljen til det.


Hvor blir det av legene på Kraft?

For nærmere to år siden vedtok Tromsø kommune å etablere et kommunalt legesenter på Kraft ved universitet i Tromsø. Dette var et viktig og positivt vedtak som skulle sikre at studenter og andre som ikke er en del av fastlegeordningen skal få et godt tilbud.