Debatt

Endelig nei til Kroken Vest

Heldigvis har vi politikere i Tromsø som lytter til innbyggerne, men selvstendig vurderer saker som behandles i kommunen vår.

Onsdag 27.03.19 sa et enstemmig kommunestyre nei til endring av reguleringsplanen for Kroken Vest. 

meninger

Onsdag 27.03.19 sa et enstemmig kommunestyre nei til endring av reguleringsplanen for Kroken Vest.

Selvsagt har vi naboer vært pådrivere, men det har vært for å få fram de ulemper det vil medføre med en slik «gigantutbygging» som Eiendomsgruppen søkte om.


Ap vil gå imot utbygging: Varsler fortsatt nei for Kroken Vest

Planene om utbygging av søndre del av Kroken Vest vil neppe bli godkjente i kommunestyret onsdag – selv om administrasjonen vil gi tommelen opp.

 

De har selv solgt tre av blokkene som er bygget med reklame om svært gode solforhold og fin utsikt. De siste leilighetene er innflyttet for bare ett år siden. Så søker de samme utbyggerne om å «stenge» ute mye av solen og utsikten som de lovte, for å selge det på nytt til de som ønsker å flytte inn i de neste blokkene. Noen måtte jo føle seg lurt.

I en uttalelse fra Eiendomsgruppen til avisene 16.02.19 om at det ikke var marked for 15 store eneboliger på 300 kvadratmeter til 15 millioner her, var noe overraskende.

Ifølge reguleringsplanen som til slutt ble godkjent av kommunen i 2012 står det at det er planlagt konsentrert småhusbebyggelse med inntil fem kjedede eneboliger eller rekkehus med inntil ti boenheter. Hvordan dette kan bli 15 store eneboliger til 15 millioner er litt uklart og bør fordre et svar fra Eiendomsgruppen.

Kotehøyde på 15 meter og plassering av lavblokkene står i reguleringsplanen og må uansett følges nå som søknad om endring av reguleringsplanen er avslått. Våre politikere har uttalt at det må være forutsigbarhet i en reguleringsplan.

Ikke minst for innbyggerne. Normalt bør den gjelde i 20–25 år. Byen vår vokser raskt, men med god boligplanlegging har vi arealer nok å bygge på. Det gjelder både høye og lave blokker, samt rekkehus og eneboliger om ønskelig.

Selv om Venstres representant uttalte at han ventet på et nytt og bedre forslag, mener jeg at politikerne nå må fortelle utbyggeren at denne saken er avsluttet og at det vil være sløsing med ressurser både for dem og kommunen å komme med et nytt forslag. Det vil allikevel ikke få flertall når en tar dette enstemmige kommunestyrevedtaket i betraktning.