Skal virkelig friske folks velferd gå foran de gamle og syke?

KUTT: Skal friske folks velferd gå foran gamle og syke? spør Ann-Sissel Enoksen.  Foto: Arkivfoto

meninger

Helse og omsorg er tydelig i sin tilbakemelding: Den foreslåtte innsparingen på 182 millioner er et umulig krav. Likevel ønsker både politisk ledelse og administrasjonen å sette fart i innsparingen.


Helse- og omsorg-omstillingen:

Vil måtte kutte 264 årsverk for å få balanse i budsjettet

Høyre fikk med seg Venstre og Frp på et forslag som gikk imot bemanningsreduksjonen som administrasjonssjefen foreslår, men opposisjonen fikk ikke gjennomslag i formannskapet.


De ansatte i helse og omsorgssektoren melder om et arbeidspress som er konstant høyt. Nå vil de heller ikke ha mulighet til å bli syk, på grunn av innsparingen av vikarer. Det blir dagligdags å måtte prioritere hvem som skal få sine grunnleggende behov dekket, og hvem som ikke kan få hjelp til å dusje, eller mulighet til å spise en varm middag, og hvilke medisinske behov som eventuelt kan settes på vent.

Vi leser også om bekymrede pårørende, om redde og utrygge eldre som trenger omsorg og hjelp i heimen. Og det skapes usikkerhet rundt mennesker med stort hjelpebehov som ikke får sine vedtaksberettigede tjenester – også som et ledd i den storstilte sparingen som skal settes i verk.

De fleste av oss har lært at det vi ikke trenger, det kan vi ta bort. Ifølge politisk ledelse skal det tas bort 264 årsverk i helse- og omsorgssektoren. Samtidig som det skal ansettes 55 personer på Tromsøbadet, for det trenger vi jo. Skal virkelig friske folk sin velferd gå foran de gamle og sykes helse, trygghet og verdighet i kommunen vår? Er det slik vi vil å ha det?


Sykefravær kostet Troms 2,6 mrd. i fjor

I 2018 kostet sykefraværet i Troms 2,59 milliarder kroner, viser fersk statistikk fra NAV.


I formannskapsmøtet var partiet Høyre tydelig på at innsparingstiltakene må behandles politisk før de blir iverksatt. Dette er et syn som By- og Landlista også deler. Det er jo tross alt politikerne som til syvende og sist har ansvaret.