Debatt

Tromsø trenger ikke bompenger for å finansiere veiene, Hilmarsen

– Bompenger er høyst usosialt, og helt unødvendig. Bompenger rammer de som har minst penger aller hardest.

Belærende: Innleggsforfatteren mener Øyvind Hilmarsen (H) tilnærming til bompenger fremstår som arragont. Arkivfoto: Ronald Johansen 

meninger

Det er tenkt at bare 45 prosent av inntektene fra bomstasjonene skal gå til vei. Hilmarsen forsøker å skape en falsk narrativ hvor han fremstiller det slik at bilister er gratispassasjerer. Noe som er langt fra sannheten. Bilister har betaler inn over 110 milliarder i året i bil og veirelaterte avgifter. Hilmarsens eget parti som sitter i regjering har lagt fram et statsbudsjett hvor bare 37 milliarder kommer tilbake til bilistene.

Bilistene har altså betalt for veiene tre ganger. I tillegg har bilistene også betalt for både jernbane, kollektiv, samt gang og sykkelsti. For noen er dette tydeligvis ikke nok!

Bompenger er høyst usosialt, og helt unødvendig. Bompenger rammer de som har minst penger aller hardest. Vi i Liberalistene vil ikke at det skal bli slik at veiene er forbeholdt de rike. Vi vil ikke at barn skal være tvunget til å slutte på trening fordi turn eller fotballtreninga plutselig koster 500 til 1000 kroner mer i måneden. Det er ikke alle som har pengene til det.


Debatt:

Jørgensens, Enoksen og Warsames bomskudd

Etter min personlige ytring i spalten «Fra Sidelinja» i avisa iTromsø 3. april har Frp, By- og landlista og Kystpartiet forsøkt å slå billig politisk mynt på mitt realistiske syn på å skaffe finansiering til å bygge vei, skriver Øyvind Hilmarsen.

 

Det finnes faktisk andre måter å finansiere veiene på dersom man er av kaliberet som mener at bilistene i Tromsø skal betale en fjerde gang for samme asfalten, eller bygge ei bru ved siden av den gamle brua. Man kunne for eksempel lagt på enda en krone på toppen av eksisterende drivstoff avgift.

Det ville vært mindre urettferdig. Det ville dessuten spart kommunen for drift av bomstasjonene. Men det er ikke det som er løsningen her. Det er manglende politisk vilje på nasjonalt nivå. Veiene er strengt tatt allerede betalt for.

Jeg bestrider ikke at bompenger ga oss både den ene og den andre brua. Legg merke til at disse bomstasjonene ikke eksisterer i dag. I motsetning til den tid hører vi ikke noe snakk om at drivstoffavgifta skal bort med bompenger. Derfor er det naturlig at folket ikke har tillit til at bomstasjonene blir fjernet etter at tenkte tiltak til Tenk Tromsø er gjennomført. Det var heller ingen partier som hadde bompenger i sitt partiprogram ved forrige kommunevalg.

Det ble heller ikke lyttet til underskriftskampanjen for folkeavstemning. Bompenger er ikke bare usosialt, men udemokratisk. Folket har ikke vært involvert i dette. Vi har protestert, møtt opp i kommunestyret, uten å bli hørt. Folket har rett og slett ikke tillit til politikerne lenger.


Debatt

Et alternativ til bompenger, Hilmarsen

I sitt svar etterspør spaltist Hilmarsen et alternativ til bompenger. Ja, et slikt alternativ er fullt mulig å fremskaffe.

 

Politikerne i de etablerte partiene i Tromsø som har stemt fram bompenger må ha en form for folkeforakt. For en slik form for belæring som Hilmarsen kommer med mot bompengemotstandere virker svært arrogant. Vi ville ha folkeavstemning, det ville tydeligvis ikke politikerne. Vet de bedre? I gjengjeld kan de få føle på politikerforakten.

Liberalistene er imot bompenger, og vil kjempe imot dette hele veien. Veiene er allerede betalt for. Det faller på sin egen urimelighet å mene at bilistene skal betale enda en gang for de samme veiene.

Når det gjelder kollektiv- og busstilbud ønsker vi å fjerne løyvemonopolet for rutebuss, slik at folket kan få et eller flere konkurrerende alternativ. Det vil bli bussens svar på Uber. Ett av de mer fornuftige forslagene til Tenk Tromsø er å løse flaskehalser for bussene. Dette vil koste 60 millioner. Dette kunne vi finansiert dersom vi hadde droppet brustein på Prostneset.

Liberalistene vil foreslå «Veisponsing» hvor en bedrift eller privatperson kan betale for å gi veien et kallenavn. For et firma vil dette gi god reklame, og for byen vil det gi ekstra penger til et veifond som kan spares, rentes, investeres og realisere når det er på tide med en stor satsing.