Debatt:

Åpent brev til fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo, om fylkesvei 301

Vår oppfatning er at vi ikke blir behandlet seriøst av utførende entreprenør, og at vi på ingen måte blir prioritert og får det vedlikeholdet som kreves for at vi skal ha en vei som er farbar for vanlige biler.

Innsenderene har skrevet et åpent brev til fylkesråd Ivar B. Prestbakmo.   Foto: FOTO: TOM BENJAMINSEN

meninger

Vi har på bakgrunn av erfaringene fra sommeren 2018s vedlikehold av fylkesvei 301 diskutert opplevelsen vi har av dette. Vår oppfatning er at vi ikke blir behandlet seriøst av utførende entreprenør, og at vi på ingen måte blir prioritert og får det vedlikeholdet som kreves for at vi skal ha en vei som er farbar for vanlige biler.

Vi mener frekvensen av høvling er altfor lav, veien blir ikke høvlet før den er omtrent ufarbar og da gjerne etter massiv rapportering fra bygdefolket på øya til vegmeldingssentralen. Både sommeren 2017 og 2018 har vi måtte ta kontakt med ordføreren i Karlsøy kommune for å få veien høvlet. Skal det være slik at for å få utført vedlikehold på fylkesvei 301 må vi bruke kommunens politikere?

Det såkalte store sommervedlikeholdet med skraping og salting ble i 2018 ikke utført før i midten av juli, noe som burde vært gjort minst en måned tidligere. I september ble veien høvlet fra fergeleiet og sørover og vi kunne etter det observere veihøvelen stå parkert på fergeleiet 4–5 uker etter det uten at noe skjedde. Da høvling etter hvert ble gjort rundt nordre Reinøy ble sjåføren spurt om hvorfor det ikke hadde skjedd noe før var svaret at han av sin arbeidsgiver var beordret til å parkere og komme til byen. De hadde mer bruk for han der, og veien til Nordeidet var det ikke så nøye med for der bor det jo nesten ikke noen. Dette er ordrett sitat fra sjåføren, og det provoserer oss. Vi opplever og stadig at veihøvelen avkorter strekningen og snur før Søreidet og Grøtnesdalen. Kanskje en idé med GPS i høvelen for å se om jobben blir gjort?

Vi har også spurt veivesenets tilsyn som trafikkerer øya innimellom og fått til svar at det går ikke an å høvle veien for det er ikke grus igjen på store deler av veien, og der det ble lagt ny grus for noen år siden er det så skarpe steiner at det medfører mange punkteringer. Ut fra den logikken burde vel to alternativer foreligge; Legg ny hensiktsmessig gruskvalitet eller legg ned veien.

Vi har følgende spørsmål som vi ønsker svar på:

1. Hvilke tiltak vil Troms fylkeskommune/Statens vegvesen iverksette for å sørge for at vedlikeholdet av fylkesvei 301 om sommeren holder et akseptabelt nivå?

2. Hvilke tiltak vil iverksettes for å bedre standarden på veien slik at vi slipper alle punkteringene som er et stort problem i perioden like etter høvling er utført? Vi har f.eks. bare på Nordeidet hatt opptil 11 punkteringer på de første tre dagene etter høvling er utført og et lignende antall på strekningen fergeleiet til Grøtnesdalen.

Vi ber om at Troms fylkeskommune som eier av veien følger opp vedlikeholdet av fylkesvei 301 og sørger for at det blir utført i henhold til kontrakten og at en opprustning til akseptabel standard blir prioritert. Vi mener at også vi har krav på en farbar vei.